Mer interkommunalt it-samarbeid

Mer interkommunalt it-samarbeid

Flere nabokommuner skaffer sak- og dokumenthåndtering i fellesskap. Sist ute: Frogn og Ås i Follo.

Stadig flere kommuner går sammen om å anskaffe seg saks- og dokumenthåndteringssystem.

Nylig inngikk Frogn og Ås i samarbeid kontrakt med Software Innovation i om Public 360.

Gunstig samarbeid

Selskapet opplever stadig oftere at kommuner går sammen om å implementere løsninger for saksbehandling og arkivering.

Stordriftsfordeler nevnes som et argument. Tonje Hokholt Nordli, salgssjef for kommune og fylkeskommune i Software Innovation, sier det i tillegg finnes et forum for kompetansedeling i løsningen.

Andre eksempler er kundesamarbeidet mellom de seks grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Kragerø, Bamble, Siljan og Drangedal og det fylkeskommunale samarbeidet mellom Finnmark, Nord-Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder, Vestfold, Sør-Trøndelag og Oppland, som alle samarbeider om en felles bransjeløsning for informasjonshåndtering og saksbehandling. De nevnte har også valgt 360.

Også Evry ser denne tendensen, og selskapet leverer løsninger til flere kommunegrupperinger, blant annet Hedmarken IKT, Agder IKT og 12-kommunesamarbeidet i Vestfold.

- Norske kommuner har gjennom mange år vært flinke til å søke samarbeid med andre kommuner rundt ikt. Dette skjer enten i form av organiserte Interkommunale selskaper (IKS), eller lettere samarbeidsformer, som for eksempel vertskommuner som drifter for andre eller innkjøpssamarbeid, sier Geir Remman, kommunikasjonsdirektør i Evry.

Selv om dette betyr økte investeringer for kommunene, innebærer det også potensial for enda større gevinster i form av bedre tjenester for innbyggerne og mer effektive saksbehandlingssystemer, mener Evry.

- Vår erfaring er at samarbeid på tvers av kommunegrenser gir kommunene økonomiske besparelser og kompetansemessige gevinster ved samordning av innkjøp og drift av it-løsninger, sier Remman.

Mot fullelektronisk hverdag

- Det systemet vi har i dag er foreldet og lite brukervennlig. Jeg forventer at dette skal forenkle det daglige arbeidet i saksbehandlingen, og gi oss bedre oversikt, og bedre mulighet for rapportering og systematisk oversikt over behandlingen av ulike sakstyper, sier Rådmann Harald Hermansen i Frogn kommune .

Systemet skal i første omgang innføres i saksområdene byggesak-, plan- og oppmåling, boligkontoret, vann og avløp, tilsettinger og personaldokumentasjon, generell saksbehandling og elevdokumentasjon.

- Dette er første skritt på veien mot en fullelektronisk hverdag, sier Moe.

Det er også opsjon for de andre Follo-kommunene å kaste seg på løsningen.

- Vi samarbeider en god del med blant andre Ås kommune, men det er vi som har gått i front for å realisere prosjektet. De andre kommunene har opsjon på avtalen og kan tiltre om de ønsker det, sier Rolf Moe, enhetsleder for ikt og service i Frogn kommune.

Enterprise