Microsoft beroliger app-utviklere

Microsoft beroliger app-utviklere

Avkrefter ryktebørsen: Silverlight vil stå seg i årevis.

Siden i høst har det gått nokså intense rykter rundt Microsoft Silverlight

. Det startet med at Silverlight-sjef Scott Guthrie ble overført til nye oppgaver.

Så kom Silverlight 5 uten at det ble varslet eller sagt noe om progresjonen til versjon 6.

Selskapet har ikke vært helt klar i meldingene om hvorfor disse endringene ble gjort.

Det hjalp ikke at Web-utviklerkonferansen Mix 12 ble avlyst i januar, to måneder før storkonferansen for disse Microsoft-utviklerne skulle avholdes i Las Vegas.

Fra enkel til mangfoldig

Silverlight har utviklet seg til å bli en mangesidig medieavspiller. I starten var det en innpluggingsmodul som ga en type dynamisk innhold i nettleseren som minnet om Adobe Flash, men med bedre sikkerhetsarkitektur. Etter hvert har det blitt et selvstendig applikasjonsmiljø og en av to utviklingsplattformer for storsatsingen Windows Phone.

- Silverlight er helt sentralt for Windows Phone. Alle som har satset på og investert tid og ressurser i Silverlight kan ta det helt med ro. Microsoft vil ikke la noen i stikken, og garanterer at vi i hvert fall vil støtte Silverlight i mange år ennå, forsikrer teknologidirektør Børge Hansen i Microsoft Norge.

Det er et enkelt løfte å holde. Microsoft garanterer alltid ti års levetidsstøtte for hver hovedversjon av en programvare.

- Det sentrale for den som vil utvikle for våre mobile plattformer og nett er at vi holder fast på XAML som sidebeskrivelsesspråk. Dette fortsetter, uavhengig av om verktøyet er Silverlight eller for eksempel Visual Studio, poengterer Hansen.

Storlansering

Det er en rydding og tilpassing til neste generasjon Windows som er på gang i Microsoft. Skisser fra nettet og kilder vi har snakket med viser at selskapet lager et utviklermiljø tilpasset en enhetlig tankegang fra pc til mobil, via nettbrett og ulike tavle-pc-er. Alle skal kjøre mobiltilpasseteoOS, med andre ord skal de ha Metro-grensesnittet, være nettorienterte, og app-miljøet skal være lik i tilnærming, utvikling og distribusjon.

Det kan virke som at en konsekvens er at mengden utvikler-økosystemer skal reduseres og samordnes: Det skal utvikles for Windows, og Windows er en mobil plattform der grensesnitt og bruk skal oppleves mest mulig likt.

Da er det antagelig ikke helt uforståelig at noe forsvinner ut. Selv om Silverlight-miljøet mer eller mindre raser over at man her hiver ungen ut med badevannet.

- Gjenbruk av kompetanse, kode og biblioteker vil gjelde uansett hvor veien går videre. Om man for eksempel kommer fram til et navneskifte, så endrer ikke det på den underliggende kodingen eller metodene, sier Hansen.

Nye utviklere

Han poengterer at Windows har en stor base av nettutviklere, men at det finnes mange dyktige utviklere der ute som bør komme til Microsoft. Der blir HTML5 og JavaScript de viktige lokkemidlene. Der har Microsoft gode utviklingsverktøy å tilby. Enkelte varianter av Windows vil også ikke kjøre innpluggingsmoduler for nettleseren. Det ekskluderer Silverlight. Dynamisk innhold må utvikles direkte i HTML5.

Når det gjelder Mix-konferansen, så var det et problem at ingen viktig lansering var satt opp i perioden. Utviklermiljøet skal rettes inn mot høsten og Windows 8, som etter alle solemerker kommer i midten av september. I høst kommer også en ny versjon av nettleseren Internet Explorer. IE10 vil være en integrert del av Windows 8, men naturlig nok også komme som en oppdatering til Windows 7 og antagelig Vista. Fra IE9 er ikke XP støttet.

- Vi kommer med en ny, stor satsing på en konferanse for våre utviklere. Det vil erstatte blant annet Mix fullstendig, forsikrer Hansen.

Han antyder at det arrangementet som tidligere het Professional Developer Conference, og som i fjor skiftet navn til Build, vil kunne utvides til en større konferanse. Det er imidlertid ikke avgjort om det blir en stor eller to mindre konferanser for utviklerne.

Superlandet Norge

Den tidligere Silverlight-sjefen Scott Guthrie sa sist gang han besøkte Norge at det var "Silverlight-superland", der over 70 prosent av pc-ene hadde installert støtte for Silverlight. Snittet på verdensbasis var 45 prosent.

- Norske kunder kan ta det helt rolig. Det er ingen store endringer på gang som gjør at noen taper på at de har satset på Silverlight, beroliger Hansen.

Enterprise