Mindre minus i Software Innovation

Mindre minus i Software Innovation

Før ekstraordinære avskrivninger er driftsresultatet positivt i Software Innovation, men den danske virksomheten trekker ned.

Selskapets driftsresultat før ekstraordinære avsetninger (EBIT) endte på 2,1 millioner kroner i tredje kvartal 2007, sammenlignet med minus 12,1 millioner i tredje kvartal 2006.

Den norske og svenske virksomheten leverer positive resultater, men ekstraordinære avsetninger til gjennomføring og avslutning av krevende og komplekse prosjekter i Danmark er tatt med 22,2 millioner i kvartalet.

LES OGSÅ: Svake resultater i vanskelig tid

Virksomheten i Danmark har gjennom de siste kvartalene hatt svake resultater, og i andre kvartal ble det foretatt et lederskifte og gjennomført betydelige organisasjonsmessige endringer. For å sikre selskapets evne til å gjennomføre og avslutte flere krevende fastprisprosjekter i Danmark foretas også en nedskrivning av utsatt skattefordel med 8,2 millioner.

- Betydelig merarbeid knyttet til krevende og komplekse fastprisprosjekter har gjennom lang tid svekket Software Innovations resultater. I tillegg til å gjennomføre en refokusering og rendyrking av konsernet, har omstillingen også hatt spesielt fokus på å gjennomføre og avslutte disse prosjektene. Gjennom første kvartal var alle slike prosjekter avsluttet i den norske virksomheten og gjennom andre kvartal i den svenske virksomheten, skriver selskapet i en børsmelding.

LES OGSÅ: Kjenne slutter i Software Innovation

Av totale inntekter i tredje kvartal på 96,4 millioner før avskrivninger, utgjorde lisenssalget 8,5 millioner kroner, en økning på 27 prosent, konsulent- og tjenestesalget 63,7 millioner, en økning på 13 prosent og service- og vedlikeholdsinntektene 24,1 millioner, en økning på 16 prosent.

Software Innovation

Tall i millioner norske kroner

Q3 2007

Q3 2006

Omsetning

81,0

56,0

Driftsresultat (EBIT)

-20,2

-103,0

Resultat før skatt (EBITDA)

-17,2

-71,8

Les om:

Enterprise