Mindre underskudd i Dolphin

Mindre underskudd i Dolphin

Salgsveksten av nye produkter overstiger endelig fallet i salget av eldre systemer i Dolphin Interconnect Solutions.

Dolphin Interconnect Solutions økte omsetningen fra 4,3 millioner til 6,6 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med samme periode i fjor. Samtidig ble underskuddet redusert fra minus 11,4 millioner til minus 8 millioner kroner.

I 2007 skiftet Dolphin fokus fra markeder for rene innebygde systemer (embedded markets) til volummarkeder, og Dolphin Express ble lansert for å møte behovet til datakraft for internett og det mobile tjenestemarkedet. Salg, markedsføring og produtvikling er reorganisert for å tilpasse seg dette langt større markedet.

- Dolphin har klart seg gjennom en vanskelig overgangsfase for både produktutvikling og markedstilpasning, men omsetningen har endelig nådd en viktig milepæl. Veksten i salget av nye produkter overstiger fallet i salget av eldre systemer. Denne trenden er ventet å forsterke seg i løpet av 2008 , heter det i kvartalsrapporten.

LES OGSÅ: Drømmer om sammenkobling

Sammenkoblingsteknologien til Dolphin benyttes blant annet av Convex som ble kjøpt av Hewlett-Packard, som igjen bruker teknologi fra Convex Exemplar som grunnstammen i Hewlett-Packards største datamaskin, Superdome. Innen spesifikke områder er Dolphin velkjent. Franske Thales benytter blant annet Dolphins teknologi for sine analyseløsninger til Dassaults jagerfly Mirage og Rafale.

Dolphin Interconnect Solutions

Tall i millioner kroner

Q4 2007

Q4 2006

Omsetning

6,6

4,3

Driftsresultat

-8,0

-11,4

Resultat før skatt

-8,4

-11,2

Les om:

Enterprise