Mozilla tjente 450 milloner på Google

Mozilla tjente 450 milloner på Google

Annonsesamarbeid bringer inn brorparten av inntektene for Firefox.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Mozilla og Google har siden 2004 hatt en avtale som innebærer at partnerne deler inntektene på Googleannonsene som blir vist i Firefox-browseren. Det har vært god, og essensiell business for selskapet: Det seneste regnskapet for 2008 viser at 91 prosent av inntektene kom fra Google. I alt hadde Mozilla inntekter på 79 millioner dollar i fjor. I 2007 var tallet 75 millioner dollar.

en med søkemuligheter et En søkevindu av Google Mozilla og øvre gir høyre to browseren Google plass hjørnet startside på fra sin i Firefox-grensesnittet. sentral i måter.

direkte Google ikke skr… men i nevner Mozilla regnskapet,

Les om:

Enterprise