Mye tid på faglig oppdatering

Mye tid på faglig oppdatering

IT-SJEFEN: Robert Haugan ved Norge musikkhøgskole bruker mye tid på å kurse de ansatte i it.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er på supportsiden, it-faglig oppdateringer hos de faglig ansatte i forhold til bruk av teknologien. Den generelle it-kompetansen er ikke så stor, og vi har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder på de faglige ansatte. Vi fikk et nytt tilbygg for to år siden, og med det følger gjerne ekstra midler. Mye av midlene brukte vi på audio- og videoutstyr som står i 25 av de større undervisningsrommene. De faglige ansatte må kunne håndtere bruk av projektor og mer grunnleggende ting som epost. Utfordringen er altså å kurse de ansatte på it-ting.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg fortrekker Microsoft. Jeg har ikke noe politisk argument, slik mange Linux-mennesker har. Microsoft er et relativt velfungerende monster. I tillegg er vi Uninett-medlemmer, og de forhandler frem lisensavtaler for hele universitets- og høgskolesektoren.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Et nødvendig onde. Hvis man er bevisst på hva man outsourcer, tror jeg det er forholdsvis saliggjørende. Men det er en del ting man ikke bør outsource. På Musikkhøgskolens særegenheter er det greit med lokal kunnskap.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det blir faglig oppdatering.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, det er ingen sperre. Det er litt sånn politikken i sektoren er, det skal være åpent.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- I år har vi ingen store prosjekter, og bruker ikke så mye. Trolig vil mest penger bli brukt til fornying.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Navid Sami ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Hvem: Robert Haugan

Hvor: Norges musikkhøgskole

Hva: Utdanning

Antall ansatte: 250 årsverk, tre på it

Omsetning/budsjett: It-budsjett på to millioner kroner, ikke medregnet lønn

Enterprise