Nå går det oppover for Windows 8

Nå går det oppover for Windows 8

Øker markedsandelen for første gang siden mai.

Tall fra Analyseforetaket Net Applications viser at Windows 8 økte sin markedsandel i august. Det er første gang siden mai at operativsystemet øker istedenfor å synke.

Windows 8 og 8.1 har til sammen 13,4 prosent av markedsandelen for stasjonære og bærbare PC-er. Det er en økning på 0,9 prosentenheter sammenliknet med juli.

Dette er helt sikkert en gledelig nyhet for Microsoft med tanke på at Windows 8 har gått ned de to foregående månedene. Tidligere har kurven alltid pekt rett opp.

Om man ser på markedsandelen til Windows så ligger Windows 8 og 8.1 på 14,6 prosent i august. Forrige måned lå systemet på 13,6 prosent.

Til tross for denne økningen ligger Windows 8 fortsatt dårligere an enn hva Windows Vista gjorde i tilsvarende periode. Når Vista hadde vært like lenge ute på markedet var det installert på 14,3 prosent av alle pc-er og 15,1 prosent av alle Windows-maskiner.

Ettersom Windows var mer dominerende på den tiden da Vista var aktuell er tallene for Windows-markedet det mest relevante.

Gapet mellom Windows 8 og Vista minsket derimot under august. Forskjellen var 0,7 prosentenheter i juli og 0,5 prosentenheter måneden etter.

Saken er hentet fra idg.se

Les om:

Enterprise