Nå kommer 3D-søk

Nå kommer 3D-søk

Du er ikke god nok til å forklare hva du egentlig søker etter. Men nå skal du få hjelp

- Mitt arbeid dreier seg om hvordan dokumenter organiseres, noe som er en ny tilnærming til faget informasjonsgjenfinning, sier Michael Preminger om doktorgraden sin.

Han er mannen som skal hjelpe deg med å finne mer relevant informasjon når du søker. Han forteller at en av de største utfordringene med søk er at en som sjelden søker ikke klarer å formulere hva han egentlig har behov for å vite.

- Selv om brukere vet hva slags informasjon de trenger, har de ofte problemer med å formulere behovet. Dette gjelder selv når det blir uttrykt muntlig overfor en kollega eller bibliotekar, sier han til Forskning.no.

I tråd med indekseringen

Det er såkalt subjektbasert søk Preminger tar opp i sin doktorgradsavhandling. Vanligvis er databaser klassifisert i forskjellige kategorier, altså indeksert. Men man søker ofte uten at man kjenner til boktitler eller annet som identifiserer det man er ute etter.

- Det som er ideen bak mitt forskningsprosjekt er at man kan ha systemer der brukeren selv kan uttrykke sitt behov i tråd med hvordan systemet er indeksert, sier forskeren.

Det hans søkesystem i praksis gjør, er å først foreslå relevante stikkord. Dernest vises resultatet med tre akser, hvor hver akse representerer spesifikke ord brukt i søket. Når du ser resultatet av søket er det utformet som et x/y-aksediagram på en måte der du ser hvor relevante treffene er i forhold til de tre stikkordene.

Fluer, mennesker og blomsterenger

Visualisering av søk ikke er noe nytt, men å vise søket som en x/y-akse har ikke blitt gjort før. Selve den tredimensjonale måten å vise treff på er inspirert av en estisk biolog kalt Jakob Johann von Uxeküll. Han hadde en teori om hvordan organismer oppfatter sitt miljø. En flue ser en blomstereng på en annen måte enn mennesker gjør, og biologen skilte mellom det objektive miljøet og den subjektive måten forskjellige organismer oppfatter omverden på.

Med disse tankene i hodet, utviklet Preminger selve søkeprogrammet.

- Det jeg gjorde var å eksperimentere med forskjellige måter å organisere data på. Å organisere med latente variabler er blitt gjort før, men ikke på denne måten. Mye av mitt bidrag er å se på koordinataksene for å se om de kan brukes i informasjonsgjenfinning, forklarer han.

Systemet er ikke ferdigstilt, så foreløpig må du smøre deg med tålmodighet i påvente av mer smidige søk.

- Etter hvert kommer jeg til å lage en prototype, men flere problemer, både tekniske og metodiske, må løses, sier Preminger.

Les om:

Enterprise