Nasa gir HP 14,5 milliarder kroner

Nasa gir HP 14,5 milliarder kroner

HP med fireårig outsourcingavtale av astronomisk verdi.

Myndighetene i USA bruker mindre penger, GDP har gått fra 3,1 prosent fjerde kvartal til 1,8 prosent i årets første kvartal. Men midt i det hele har HP likevel skutt gullfuglen og fått en gigaavtale med Nasa.

Onsdag sa selskapet at de har vunnet en outsourcingkontrakt til verdi av 14,5 milliarder kroner – 2,5 milliarder dollar – over en fireårsperiode med to opsjoner på tre år, til sammen potensielt ti år.

Årlig bruker Nasa 10,5 milliarder kroner på it.

Sluttbrukerrelatert

HP skal ta ansvar for all sluttbruker-it i Nasa, inkludert personlige datamaskiner og andre enheter.

- HP skal modernisere hele Nasas sluttbrukerinfrastruktur ved å levere et fullt spekter av personlige it-tjenester til mer enn 60.000 brukere, sier HP-direktør for offentlig sektor i HP Enterprice Services, Dennis Stolkey, ifølge Computerworlds nyhetstjeneste.

Samhandling

HP skal også tilby support og verktøy som lar ansatte samhandle enklere og sikkert. Kontrakten er ny for HP, forrige selskap som hadde et tilsvarende kontraktfestet ansvar hos Nasa var Lockheed Martin.

Verdien av kontraktene til amerikanske myndigheter forventes å gå ned 1,4 prosentpoeng til 4,4 billiarder kroner fra 2010 til 2012, men det ser likevel lyst ut for it-selskapene. Penger brukt på it forventes å stige ett prosentpoeng til 2012, og ende på 462,5 milliarder kroner.

Enterprise