NAV et nav for videre vekst

NAV et nav for videre vekst

Etter en måned på børs viser Component Software en glimrende vekst, et godt resultat og et potensial for betydelig fremgang.

- Vi signerte den endelige kontrakten med NAV i går, sier Åge Lønning, administrerende direktør i Component Software.

LES OGSÅ: Stor NAV-kontrakt til ErgoGroup

Grunnlaget er mange års jobbing mot Aetat og Rikstrygdeverket som til sammen danner NAV. De har valgt Informatica for å skape datavarehuset i Oracle og Business Objects for analyse av dataene.

Basert på de samme forutsetningene vant Component Software kontrakten i konkurranse med eksempelvis Capgemini. Valget viser at kundene setter pris på den kompetansen Component Software har bygget opp de seneste årene.

Mens Informatica og Business Objects var de eneste produktene tidligere, har Component Software utvidet kompetansen på eksempelvis Hyperion, Microsoft, Oracle og SAS Institute.

- Vi har 60 ansatte som jobber med BI, sier Håvard Ellefsen, konsulentsjef i Component Software.

BI, det vil si intelligent bruk av historiske data for å forstå trender, er hva Component Software har arbeidet med å realisere helt siden selskapet ble grunnlagt.

Travelt kvartal

- Vi har hatt det veldig travelt med å få på plass børsintroduksjonen. Vi har hatt det veldig travelt med å gjøre en god jobb, hevder Åge Lønning.

Og en god jobb har Component gjort. Første kvartal er ofte en hvileperiode etter innsatsen siste kvartal.

Første kvartal i år var bare åtte prosent lavere enn siste kvartal 2006 og 33,6 prosent bedre enn første kvartal 2006.

Omsetningen endte på 92,4 millioner kroner med et resultat før skatt på 6,6 millioner kroner. I tilsvarende periode i fjor var omsetningen 69,1 millioner kroner og resultatet 5,3 millioner kroner.

- Vi gleder oss over fortsettelsen, fortsetter Åge Lønning.

Oppkjøpet av kompetansefirmaet Business Logic vil bli gjennomført i tredje kvartal. Firmaet vil inngå i Component Software i de respektive landene, det vil si i Danmark og Norge.

Component Software jobber tung mot å bli et løsningshus fremfor et lisenshus, hvor inntektene i større grad er avhengig av beslutningen til store kunder, som vil medføre store variasjoner i inntektsstrømmen.

Tett med kundene

Derfor er arbeidet mot kundebasen viktig. Component Software har klart å holde på og videreutvikle kundene sine. Forretingsanalyse er det største området, men også den egenutviklete løsningen på betalingssystemer utvikler seg bra.

Så bra har Component Software gjort det at rekruttering av fagfolk har gått uten store problemer. Det er tiltroen til å jobbe med utfordrene problemstillinger som tiltrekker seg nye ansatte. Staben har vokst fra 158 til 213 ansatte.

- BI er størst. 79 millioner kroner kom på det området med 39 prosent organisk vekst. På vår egen software var veksten 16 prosent, fremhever Åge Lønning.

Seks avtaler utenfor Norge er spennende for den egne løsningen som adresserer håndtering av utestående fordringer.

Rammeavtalen med svenske Ekonomistyringsverket har gjort Component Software til en av to alternativer for bruk i forbindelse med kontroll og oppfølging av innkommende fakturaer.

I april vant Component Software sin første kontrakt på 3,5 millioner kroner fordelt på en tre års periode. Potensialet er mer enn 20 millioner kroner. I USA har Component Software inngått en partneravtale med bed bedriften Bank Tec.

- Vi tror på vekst i Sverige, så resten av Europa og USA, sier Åge Lønning.

Med 47,1 millioner kroner i kontanter, ingen gjeld og et fremførbart underskudd på 57 millioner kroner er Component godt rustet til å møte utfordringene.

Kontantstrømmen var negativ i første kvartal. Det skyldes betaling av leverandører og utbetaling av bonus til ansatte.

Kundene betaler i løpet av 40 dager og det veldig lite tap på fordringer skal man tro Åge Lønnig.

- Målet er å vokse 20 prosent organisk i 2007, avslutter Åge Lønning.

LES OGSÅ: Ambisjonsrik Component Software på børs

Les om:

Enterprise