Nordisk IFS-suksess i Østen

Nordisk IFS-suksess i Østen

Skandinavisk utviklet IFS-løsning stor i Asia.

Singer har knyttet 1000 web-brukere til IFS Applications i Asia, og med dette koblet sammen sine informasjonssystem for kundeservice, lager og økonomi. Gjennom å bruke IFS’ forretningssystem standardiserer Singer sine forretningsprosesser, minsker kostnadene og øker marginalene gjennom bedre tilgang til realtidsdata i sin internasjonale virksomhet.

- Det som er interessant fra et norsk perspektiv, er at løsningen " IFS Application for detalj - og grossisthandel" opprinnelig er skandinavisk og nå har blitt videreutviklet gjennom et utviklingsprosjekt her. Skandinavia har et globalt ansvar for denne løsningen, forklarer informasjonssjef for Norge, Anne Vandbakk.

Singer, en av verdens ledende detaljister innenfor hvitevarer, møbler og symaskiner, hadde behov for bedre oppfølging av sitt store nettverk av franchise-selgere. IFS’ løsning, som vil bli benyttet i hele kjeden med over 1000 butikker, gir Singer bedre oversikt over alle transaksjoner, leieavtaler og finansieringsordninger. Forretningssystemet støtter også oppfølging av ordre, produksjon, lager og distribusjon mellom de ulike enhetene.

LES OGSÅ: IFS rir på SOA-bølgen

Felles plattform

IFS-løsningen erstatter et større antall system som ikke var integrerte. Innføringen av IFS Applications konsoliderer på denne måten forretningsdata, noe som underletter informasjonsdelingen i regionen og mellom de ulike funksjonene i selskapet. Implementeringen begynte i Sri Lanka og Thailand og skal være avsluttet innen utgangen av 2007. Systemet skal innføres i Bangladesh og Pakistan Innen desember 2008.

- Målet med innføringen av IFS Applications var å gi vår lokale ledelse bedre underlag og tid til å analysere sin virksomhet og forbedre prognostiseringen, sier Theo Renard, CFO Singer Asia i en pressemelding.

- Det er nyttig for oss at landene nå har en felles plattform som muliggjør at hvert lands ledelse kan dele informasjon om og bygge videre på ”best practises”, identifisere trender og håndtere hendelser. Vi får sammenlignbare tall og kan ”benchmarke” de ulike markedene. Således får vi på toppledernivå et overblikk over hele regionen uten at vi behøver å besøke hvert land. Dette setter oss i stand til å gjøre beslutninger raskere, samt iverksette eventuelle korrektive tiltak i tide, avslutter Theo Renard.

LES OGSÅ: IFS samler Skandinavia i ett rike

Enterprise