Norge dårligst i Norden

Norge dårligst i Norden

Norge har dårligere forutsetninger for å lykkes innen it-industrien enn både Sverige, Danmark og Finland. De beste forutsetningene har USA og Japan, ifølge en undersøkelse.

Studien er utført av The Economist Intelligence Unit (EIU) på oppdrag av Business Software Alliance (BSA).

Undersøkelsen ble utført i 64 land og viser at relativt få land innehar alle de nødvendige faktorene som skal til for å skape en voksende informasjonsteknologi. USA, Japan og Storbritannia er de landene som har det mest konkurransedyktige miljøet innen IT, skriver BSA i en pressemelding. Meldingen tar for seg hovedresultatene i undersøkelsen:

Faktorene som angir Economist Intelligence Units ”IT industry competitiveness index” er følgende; rikelig tilgang til kompetente medarbeidere, en innovasjonsvennlig kultur, god teknologisk infrastruktur, et robust lovverk og balansert offentlige støtte. De landene som har flest av disse ”konkurransedyktighetsfaktorene” er også de landene som har en IT-industri med best utvikling og best resultat.

USA topper listen når det gjelder kombinasjonen av kvalitet og utvikling innen kjerneområdene. Asia er også godt representert med Japan, Sør-Korea og Australia blant fem beste. Storbritannia er best blant de europeiske landene, tett fulgt av Sverige og Danmark. Alle landene møter imidlertid store utfordringer når det gjelder å tilrettelegge for en kontinuerlig strøm av IT-eksperter, samt å sikre det nødvendige nivået av offentlig støtte for å fremme konkurranse og innovasjon.

Konklusjoner

Under følger hovedkonklusjonene av undersøkelsen. Indeksen og rapporten er første forsøk på å sammenligne landenes ytelse når det gjelder å skape et godt miljø for en konkurransedyktig IT-industri. 46 land innen syv regioner ble dekket.

Få nasjoner innen IT-sektoren kan kompensere for store miljømessige svakheter:
India og Kina har klart å unytte verdien av forhold som mange faglærte, lave lønninger og språkferdigheter slik at dette har bidratt til sterk sektorytelse. Få andre land vil klare et slikt kunststykke. India og Kina vil etter hvert måtte tilpasse seg til at kostnadsgevinster på sikt vil forsvinne.

Kunnskapskravene endres kontinuerlig:
Talentfulle IT-ansatte er mangelvare i alle land og regioner, og situasjonen vil bli enda tøffere etter hvert som kravene endrer seg. I tillegg til teknisk kompetanse vil morgendagens IT-eksperter trenge ekspertise innen blant annet prosjektstyring, endringsstyring og forretningsanalyse. Det er bare noen få land som har begynt å legge til rette for dette i utdannelsessystemene innen IT.

Kompetente og voksende markeder vil klatre på indekslisten:
Konkurransen for India og Kina vil i fremtiden vil komme fra Russland, Brasil, Malaysia og Vietnam, samt fra mindre nasjoner som Estland, Litauen og Chile. Mange av disse leverte bra på minst en av faktorene som måler konkurransedyktighet innen IT og antallet utdannende innen IT er økende. Voksende nisjer innen programvareutvikling og tjenester representerer den beste muligheten for å klatre oppover listen.

Lovverket er en viktig differensiator:
Hvert enkelt land må balansere åpen konkurranse innen IT med robust beskyttelse av intellektuelle eiendomsrettigheter. USA og Vest-Europa ligger på topp når det gjelder beskyttelse og håndhevelse av slike rettigheter. Et levende IPR regelverk er ikke i veien for en åpen tilnæring til innovasjon innen IT.

Ivrige stater må finne den rette balansen:
Mange land kan gjøre mye for å skape et godt miljø for IT-utvikling, men det er en delikat balansegang. Gjennom langsiktig politikk kan myndighetene bidra til å øke konkurransedyktigheten. På samme tid må de unngå å kåre vinnere innen både IT-firmaer og IT-teknologier. Vesteuropeiske myndigheter har vært de beste til å håndtere denne balansegangen.

- Det er en klar sammenheng mellom nærvær av faktorer som skaper konkurransedyktighet og styrken på IT-sektoren i hvert enkelt land, sier Denis McCauley, leder av Global Technology Research i Economist Intelligence Unit. Han påpeker at myndigheter og industriledere må følge nøye med på disse faktorene dersom de ønsker å høyne den globale konkurransedyktigheten i sine IT-industrier.

- Informasjonsteknologi blir i økende grad den ledende driveren av økonomisk og sosial fremgang over hele verden. Disse funnene kan tjene som et veikart for myndigheter som ønsker å kapitalisere disse faktorene slik at de kan styrke IT-sektoren og akselerere de fordelene som en voksende IT-industri kan gi til hele samfunnet, sier Eilert Hanoa, formann i BSA Norge.

Enterprise