Norges største SOA i drift

Norges største SOA i drift

Pensjonssystemet er fullstendig modernisert og ble satt i drift i går. Det gikk helt galt.

Pensjonssystemet ble startet på dagen, den 15. desember, helt i henhold til plan. Deretter spiste det opp alle ressursene på stormaskinen, før det ble stoppet.

Hektiske arbeidstimer for Accenture og IBM fulgte før indekseringsproblemene ble løst.

Deretter gikk systemet på nytt på luften uten tilsynelatende problemer. Slike utfordringer er normale i en slik innkjøringsfase.

- Vi kjører nå et nytt pensjonssystem som er redesignet i forhold til SOA med ti ulike tjenester mot en buss, sier Lasse Andresen, avdelingsdirektør for it-drift i NAV.

- Andre har sagt at dette er Norges mest avanserte SOA-miljø i produksjon, fortsetter Andresen.

Bevist

Dermed har Accenture, Capgemini, IBM og NAV bevist at SOA, tjenesteorientert arkitektur lar seg gjennomføre.

Et nytt pensjonssystem med dagens regelverk er blitt et selvstendig system. Systemet jobber sammen med andre av delsystemene som tidligere inngikk i Inf-trygd, det store systemet til Rikstrygdeverket.

Systemer som er tatt ut av Info-trygd og skrevet om, er eksempelvis attføring, bidrag, sykepenger og tidsbestemt sykefravær.

Den totale løsningen kjører på IBMs største datamaskin Z/10 som Nav fikk i høst.

Problemer

En kvalitetssikring er derfor satt i gang for å se om det er forbedringspotensial i den tekniske løsningen.

Det gjelder i første omgang teknisk integrasjon, i neste i hvilken grad stormaskinen Z/10 er riktig.

Siden det er store kostnader forbundet med stormaskin, vurderer Nav om det kan være andre alternativer. Skal det gjøres endringer er den nye løsningen nærmest en forutsetning.

Rådgivere har vært inne og vurdert det omfattende stormaskinsmiljøet. Stabil og sikker drift har sin pris.

Les om:

Enterprise