Norsk patent gir smartere søk

Norsk patent gir smartere søk

Dagens søkemotorer klarer ikke å skille tekst fra tema. Nå skal et norsk patent sørge for fornuftige søkeresultater.

Kombinasjonen semantikk og web har vært et aktuelt tema nesten like lenge som world wide web har eksistert. Spesielt i forbindelse med søk. Dagens søkemotorer finner gjerne mange millioner treff dersom søket ikke er grundig innsnevret, noe som ofte gjør det vrient å finne aktuell informasjon. Treffene sier lite om det faktiske innholdet på nettsidene som søkes frem.

Her kommer teknologien Texturgy utviklet av forsker Brit Helle Aarskog ved Universitetet i Bergen inn i bildet. Den muliggjør såkalte semantiske søk. Det vil si at søkeresultatene filtreres slik at de blir presentert med hensyn til tematisk relevans.

Grovsortering

Til forskjell fra en indeksering på ord, baserer teknologiens tematisering og framstilling av innhold seg på blant annet oppslag i en rekke ulike termbaser (for eksempel ordleksikon, ontologier og tesaurus) for å fastsette en klarere begrepsforståelse.

- Søk er aldri bedre enn beskrivelsene av det du søker etter. Vi har utviklet en komplementær teknologi som kan fungere sammen med tradisjonelle søkemotorer. Disse tar seg av en grovsortering, mens Texturgy indekserer teksten på en ny måte, og presenterer resultatene i et eget vindu, forklarer Aarskog.

Fikk patent

Dette fører igjen til at brukeren vil kunne kjenne igjen interessante treff gjennom en slags visualisering av tekstlige mønstre.

- Teksten åpner seg opp, i stedet for at brukeren skal gjette seg frem, fortsetter hun, og påpeker at hun på ingen måte ønsker all ære selv. En rekke personer har vært involvert i prosessen.

Med hjelp fra Bergen Teknologioverføring (BTO) er teknologien patentert, og i desember ble selskapet Texturgy dannet. Aarskog eier 45 prosent, Universitetet i Bergen eier 45 prosent, mens de resterende ti prosentene er delt mellom to personer som har vært med i utviklingen. Daglig leder er Dag Finne.

- Vi har jobbet målrettet for å få støtte og finansiering, og i løpet av høsten skal teknologien demonstreres ved at den settes inn i et kundesystem. Da får vi se om responstiden og bruksverdien er som vi har predikert, forteller Finne.

I finalen

Texturgy er også med i Forskningsrådets Verdikt-prosjekt Sesam4, som er i dialog med Statsbygg og Forsvarsbygg om å lage en demonstrator for bransjen.

- Byggbransjen og selskaper som driver med mediehåndtering (media asset management) viser betalingsvilje, så vi fokuserer først på disse, sier Finne.

I tillegg har søkeverktøyet kommet seg til finalen i DNB Nors innovasjonspris innen kategorien kommunikasjon og samarbeidsteknologi, som skal avgjøres 24. september i Trondheim. Kategorivinneren stikker av med 300 000 kroner, pluss en plass i den nasjonale finalen hvor premien er ytterligere en million kroner. Prisen deles ut til den beste ideen for kunnskapsbasert næringsutvikling.

Les om:

Enterprise