Norsk programvaresuksess

Norsk programvaresuksess

Norskutviklet programvare med internasjonal suksess.

Splunk er en web-basert tjeneste som analyserer maskingenererte data for deg. Du kan laste inn loggfiler og lignende rådata fra hvilken som helst kilde, og så får du hjelp til å hente ut verdifull informasjon som ligger begravd inni alle dataene.

På denne måten plasserer Splunk seg midt oppi to av de viktigste it-trendene for tiden: Tingenes Internet (IoT) og Big Data. Selskapet har et valgspråk som lyder «Se både skogen og trærne», og det kan passe godt nok.

Da PC World Norge omtalte tjenesten sist januar (du finner artikkelen i papirutgaven av Computerworld Norge nummer 5, 2014), var ett av plusspunktene vi trakk fram at tjenesten er svært fleksibel og utbyggbar ved hjelp av egenutviklete programvaremoduler. Disse programvaretilleggene omtales som «apper», men de må ikke forveksles med programvare for mobiltelefoner og nettbrett. Dette er programvare som enten kjører i bakgrunnen på Splunks datasenter, eller i nettlesere som en presentasjonsmodul for de analyserte dataene.

Splunk vedlikeholder en markedsplass for slike «apper», og nå har en nordmann markert seg med et programvaretillegg som høster internasjonal anerkjennelse.

Analyse av Cisco-nettverk

Det er Mikael Bjerkeland, seniorkonsulent i Datametrix, som har lagd et programvaretillegg for Splunk som analyserer loggdata fra Cisco-utstyr. Produktet støtter en lang rekke av Ciscos nettverksenheter, både svitsjer, rutere og datasentersvitsjer. Data fra enheter som bruker IOS, IOS XE, IOS XR og NX-OS er støttet av appen. I skrivende stund er i tillegg støtte for Cisco WLC WLAN-kontroller under utvikling.

- Jeg satt på en partnersamling for Splunk-partnere i Lisboa for snart to år siden. Der så jeg en presentasjon om hvordan man lager apper til Splunk. Jeg var ganske ny med Splunk, og tenkte at om jeg skal få noe kompetanse på dette, så må jeg begynne å lage noen apper. Jeg la merke til at ingen hadde lagd en app for Cisco IOS, så jeg tenkte at noen får ta på seg den jobben. Jeg satte bare i gang, og så har det bare bygd på seg videre, og appen har blitt større og større med masser av logikk som har kommet til i appen etter hvert, forteller Bjerkeland til Computerworld.

Han har vært en del av åpen kildekode-bevegelsen, og har nesten utelukkende jobbet med dette før han kom til Datametrix for tre og et halvt år siden. Her jobber han mye ute hos kunder på Cisco-utstyr.

- Jeg jobber cirka femti prosent av tiden min med Cisco-nettverk, og har en interesse for å sette ting i system. Jeg ønsker at kundene skal drive administrasjon av enhetene sine, og ikke bare «glemme dem» straks etter at de er satt i drift.

- Loggene fra en Cisco-enhet har som regel et likt format, slik at da brukes et regelsett for hvordan en skal tolke disse loggene. Appen min trekker ut bestemte felter eller verdier som finnes i loggen, også kan du kjøre en del forskjellige analyser av hendelser, feilkoder og andre ting som finnes i loggene. Dermed har du mulighet til å korrelere dette med andre loggdata og få en indikasjon på om det er noe feil i nettet, før det faktisk skjer noe. Dette klarer du ikke å få til med det blotte øyet, ved å logge inn på enheten og se på loggene. Du husker jo ikke hva som skjedde for tre uker siden på samme enhet, slik at du klarer ikke å se en utvikling over tid, forklarer Bjerkeland.

Internasjonal oppmerksomhet

Etter at Bjerkeland la ut appen sin på markedsplassen for Splunk-utvidelser, har verden fått øynene opp for nytteverdien av den. I skrivende stund nærmer antallet nedlastinger av appen seg 7000, og dette plasserer den i toppsjiktet blant populære apper for Splunk-analyser.

- Appen er en av de femten mest nedlastete fra Splunk-markedsplassen. I ettertid har jeg fått vite at dette var et av de mest søkte nøkkelordene på markedsplassen for apper hos Splunk, så dette var jo midt i blinken. Dette var tydeligvis et behov som trengte å fylles, fastslår Bjerkeland fornøyd.

- Det har vært mange internasjonale selskaper jeg har blitt kontaktet av. Det har vært noen overraskelser over hvem jeg har blitt kontaktet av, det er ikke alle jeg får lov til å nevne, men det er gøy å se at mange nyttiggjør seg appen.

- Jeg har blant annet blitt kontaktet av NASA, som bruker appen på Jet Propulsion Lab-en sin, for å overvåke nettverksenhetene sine. Jeg har også mottatt mange takkemailer, med beskjed om at appen er «excellent», forteller han.

I tillegg nevnes NATO, Nets, Verdipapirsentralen og Eidsiva Energi som brukere av appen.

Hedret av Splunk

Det er ikke bare sluttbrukersamfunnet som setter pris på denne programvaren. Splunk selv har også oppdaget Bjerkeland.

- Splunk selv har også fått øynene opp for at appen er nyttig for kundene deres, og jeg har noen dialoger med dem om hvordan vi kan utvikle appen videre. Splunks konsulentapparat som er ute hos kundene i felten, installerer også appen selv hos kunder som har nytte av dette, forteller Bjerkeland.

I tillegg ble Bjerkeland behørig hedret av selskapet under den årlige brukerkonferansen .conf2014, som selskapet arrangerte i Las Vegas for noen uker siden. Der tildelte selskapet prisen «Splunk Revolution Award» i kategorien utviklerpris til Bjerkeland. Det er første gang Splunk deler ut en pris til en nordisk partner. Dette er noe både Datametrix og Bjerkeland selv naturligvis er stolte over, og plasserer også norsk it på kartet.

- Datametrix er en av våre mest erfarne partnere i Norden. Appens utbredelse og popularitet viser at den dekker et behov i markedet. Hyggelig at en av våre nordiske partnere vinner en slik pris, sier Regional Director EMEA North, Thomas Lundmark i Splunk I en skriftlig kommentar.

Enterprise