NSM etterlyser felles cyberstrategi

NSM etterlyser felles cyberstrategi

Foreslår en overordnet, nasjonal strategi for både forsvar og næringsliv.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) mener Norge har et godt utgangspunkt for å møte cybertrusler, i form av at vi er et oversiktlig land med ressurser, kompetanse og vel utbygde strukturer.

- Det er også endel mekanismer der vi ligger i forkant, blant annet med nasjonalt sensornettverk og en Cert-funksjon som ble opprettet på et tidlig tidspunkt, sier NSM-direktør Kjetil Nilsen.

Han mener det nå er viktig å forvalte utgangspunktet på en god måte.

- Det er viktig å etablere god robusthet og evne til håndtering. Men selv om vi etablerer det, vil det være vanskelig å opprettholde robustheten over tid. Derfor blir evnen til håndtering viktig, selv om det på dette området er umulig å sikre seg 100 prosent.

Nasjonal strategi

- Hvordan skal vi utbygge denne evnen til håndtering?

- Vi må få på plass en nasjonal strategi som tydeliggjør retning og ansvarsfordeling. Flere land rundt oss har fått på plass nasjonale strategier som gjør at det er mulig å utmeisle mer konkrete tiltak. Vi i NSM leverte et slikt forslag for et år siden og imøteser at den ferdigbehandles i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet.

- Og denne gjelder både offentlig sektor og samfunnskritisk privat næringsliv?

- Siden det er mange aktører er det viktig å etablere et felles utgangspunkt. Dette er ikke noe som alene kan løses i offentlig sektor eller i en virksomhet. Vi må møte det nettverksbaserte samfunns utfordringer med nettverksbaserte løsninger.

Samordne arbeidet

- Hva vil denne strategien medføre?

- Når den kommer på plass vil det være enklere å samordne arbeidet i ulike sektorer. De dimensjonerende faktorer for mottiltak bør være aktivitet fra kriminelle og spionasje i dagens situasjon.

- Tar strategien høyde for et flyktig trusselbilde?

- Du peker på en viktig utfordring, men når jeg sikter til en strategi så sikter jeg til noe som ikke er så konkret, men som danner en overbygning med spesiell fokus på rollefordeling og oppretting av mekanismer.

Enterprise