- Ny giv for it-investeringer

- Ny giv for it-investeringer

Norske virksomheter har vekst i it-budsjettene og tro på fremtiden, viser en ny undersøkelse.

Årets undersøkelse av "It i praksis" viser en solid økning i bedriftenes vekststrategi og vekst i it-budsjettene. Hele 77 prosent av de spurte svarte at deres virksomhet har en vekststrategi i år. I fjor var tallet 52 prosent.

- Det er en voldsom vekst i antall virksomheter som går for vekst. Det var en del usikkerhet etter finanskrisen i 2008, men totalt sett ser det ut til at norske virksomheter har blitt betydelig mindre påvirket enn for eksempel i Danmark, sier Morten Skodbo i konsulentselskapet Rambøll som har utført undersøkelsen i det norske og danske markedet.

Skodbo sier at økningen i it-budsjettene i stor grad ønskes brukt på mer penger til prosjekt og utvikling, men at man ønsker å redusere driftskostnadene.

- Spesielt blant de private virksomhetene er det mer fokus på prosjekter og utvikling, men flatt, eller ønske om en reduksjon på driftssiden, sier han.

- Kan den siste tidens økonomiske utvikling ha påvirket vekstambisjonene?

- Dette er en helt fersk undersøkelse. Vi har tro på at vekstfokuset er reelt, sier Skodbo.

- Norge går som en kule. Jeg tror det ble hentet ut mye gevinster fra forrige nedtur - selv om ledere slakker litt på gasspedalen vil betydningen av effektiv bruk av it bare bli større, skyter Truls Berg inn. Berg er leder for It-politisk råd i Dataforeningen.

Mer samhandling

Både Skodbo og Berg mener det fortsatt er et gevinstpotensial i å la it være en mer integrert del av den strategiske planleggingen. 67 prosent av de spurte private virksomhetene tilpasset it-strategien til forretningsstrategien, mens kun 28 prosent hadde en integrert tilnærming hvor it-strategien og forretningsstrategien påvirker hverandre. De samme tallene for offentlig sektor var henholdsvis 54 og 28 prosent.

- Når man ser på hvordan man jobber med it i virksomheten, så er det en del å hente. For å skape innovasjon må det strategiske arbeidet være integrert, mener Morten Skodbo.

Et av områdene hvor en samkjøring av strategiene har noe for seg, er samhandling.

- Samhandlingsteknologier er i vinden og her er det et fokus på innovasjon og det å tilrettelegge for vekst. Store utviklingsprosjekter har ofte en levetid på over ett år, og disse surrer og går. Det er it-sjefen som må balansere gamle og nye initiativer - som for eksempel samhandlingsprosjekter.

- Har it-sjefene god nok kunnskap om forretningsprosessene til å ta dette ansvaret?

- Ikke alle it-sjefer passer som strategisk partner, og alle kan dermed ikke få dette forretningsutviklingsansvaret. Vi er en ung bransje og mange it-sjefer er det fordi de har vært der lenge, og fordi de strakk kabler i sin tid. Men de som ikke har den strategiske kompetansen blir i stadig større grad byttet ut - det er i alle fall mitt inntrykk, sier Truls Berg.

45 prosent av it-sjefene mener ifølge undersøkelsen at kompetanse om forretningsprosesser er viktig. Men når det samme spørsmålet blir stilt toppsjefen, mener 35 prosent at disse at dette er viktig for en it-ansvarlig.

It-strategi er viktig

I fjor var det et stort gap på spørsmålet om kompetanse om it-strategi og forretningsstrategi er viktig for it-sjefen. I år svarer 86 prosent av it-sjefene ja på dette spørsmålet, og blant de forretningsansvarlige er det faktisk litt flere - hele 87 prosent.

- Har forretningssiden fått en oppvåkning?

- For ti år siden skrøt ledere av at de hadde sekretær og derfor ikke trengte verken epost eller pc. Dagens ledere er mer bevisst på its betydning for virksomheten, og innser at it er en konkurransefordel. Hele ledergruppene har en helt annen bevissthet nå, og innovasjon fremstår i år som langt viktigere for å være konkurransedyktig, sier Berg.

Dårlig læring

Men selv om it-sjefen og forretningsansvarlig er rørende enig om at it- og forretningsstrategi er viktig – er ikke bildet helt perfekt. Selv om virksomhetene virker klare for innovasjon, syndes det mye på å hente ut erfaringer fra tidligere it-prosjekter. Det viser i en modenhetsmodell Rambøll har laget basert på undersøkelsen.

- Man har en tendens til å gå i de samme fellene, sier Skodbo.

- Best practice er et ord det er lett å bruke, men vanskelig å praktisere. Man kan lære av hva man selv gjør og lære av hva andre gjøre – og her er det et betydelig forbedringspotensial. I stedet for å finne opp hjulet på nytt, sier Berg.

Dette er It i praksis

Dataforeningen og konsulentselskapet Rambøll gjennomførte for fjerde gang en undersøkelse blant de 500 største offentlige og private virksomhetene i Norge, av disse har 220 besvart. Spørsmålene stilles til både øverste forretningsansvarlig og øverste it-ansvarlig. Formålet er å kartlegge utviklingen innenfor it og innovasjon i forhold til forretnings- og virksomhetsutvikling.

Undersøkelsen ble gjennomført vår og sommeren 2011.

Mer informasjon om undersøkelsen finner du på dnd.no .

Les om:

Enterprise