Ny leder i Projectplace

Ny leder i Projectplace

Når Projectplace nå flytter fra Kongsberg til Oslo blir Pål Eivind Vegard ny leder.

Pål Eivind Vegard er ny leder i Projectplace. Det innebærer at Erik Eggum fratrer stillingen. Det skjer i forbindelse med at Projectplace flytter til Oslo. Selskapet, som har 100 ansatte i Stockholm, København, Amsterdam og Frankfurt har vært i Norge siden 1999, men har holdt hus i Kongsberg. Nå får de nye lokaler på St. Olavs plass i Oslo.

Vegard har jobbet innen it og telekom i 13 år, blant annet i Telenor Mobil, Tele1 Europe/Song Networks (nå TDC Norge), Onecall og Port It/Labs2 Norge.

- Projectplace har en god posisjon i det norske markedet, og har hatt en årlig vekst på 40 % de siste årene. Erik Eggum overlater meg roret til et meget sjødyktig skip, sier Vegard.

 

Enterprise