Nytt knallkvartal for Ergogroup

Nytt knallkvartal for Ergogroup

Ergogroup leverer for første gang et driftsresultat på over 100 millioner kroner i kvartalet.

Ergogroup økte omsetningen i andre kvartal med 22 prosent, fra 1359 millioner kroner til 1657 millioner kroner. Samtidig er selskapets driftsresultat (ebita) forbedret med 59 prosent, fra 82 millioner kroner til 130 millioner kroner.

- Jeg mener vi har grunn til å være fornøyd med et kvartalsresultat som for første gang passerer 100 millioner kroner kombinert med ebita-margin på 8,6 prosent. Store deler av veksten vår er organisk, noe som viser at vi at vi lykkes i markedet, også i en periode hvor vekstimpulsene er noe mer moderate enn hva vi har opplevd de siste årene, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup.

Drift og applikasjoner

I andre kvartal viser særlig segmentet Drift & infrastrukturtjenester en betydelig forbedring, med en organisk vekst på over 17 prosent.

Segmentet Løsninger & applikasjonstjenester hadde i andre kvartal en omsetning på 604 millioner kroner, mot 492 millioner kroner i andre kvartal 2007. Dette gir en omsetningsvekst for segmentet på 23 prosent.

- Når segmentet Drift & infrastrukturtjenester viser både resultatforbedring og økt organisk vekst, er det et positivt signal om at de iverksatte tiltakene har begynt å gi effekt. Samtidig viser omsetnings- og resultatveksten for segmentet Løsninger & applikasjonstjenester at etterspørselen etter våre løsnings- og konsulentleveranser fremdeles er god, sier Terje Mjøs.

Ergogroup inngikk i andre kvartal kontrakter for 814 millioner kroner bare i Norge. En rekke viktige avtaler er signert, blant annet med Marine Harvest, Modena, ServiceGrossistene, Nammo, Empower Oy, Landstinget i Sörmland, Preem Petroleum, On Med Group, Region Skåne samt en rekke kommuner. Totalt har Ergogroup i Norge inngått nesten 1500 avtaler i løpet av første halvår.

Ergogroup

Tall i millioner kroner

Q2 08

Q2 07

Omsetning

1 657

1 359

Driftsresultat (EBITA)

130

82

Resultat før skatt

87

49

Les om:

Enterprise