Nytt varslingssenter i Yosemite

Nytt varslingssenter i Yosemite

Notification Center får app-widgets.

Høstens utgave av OS X, Yosemite, får en rekke nye funksjoner. En av disse er et bearbeidet varslingssenter for Mac-en.

Fra iOS til OS X

Notification Center, eller Varslingssenteret på norsk, er en funksjon som har sitt opphav i iOS på iPhone. Ikke en funksjonalitet Apple selv har utviklet, men der man har latt seg inspirere av andre mobile operativsystemer.

Konseptet bak varslings-senteret er et eget område der aktualiteter fra for eksempel avtaleboken kan vises sammen med varslinger om tapte anrop, app- og status-oppdateringer samt andre meldinger. Varslingssenteret inngår som en del av det overordnete meldings- og varslingssystemet, som også har bannere og popup-meldinger.

På en iPhone er dette en nedtrekksfunksjon som dekker hele skjermen, men da Apple valgte å overføre en tilsvarende funksjonalitet til OS X på Mac-en, fikk varslingssenteret sin plass til høyre på skjermen som et felt som sklir ut etter at det aktiveres fra et ikon øverst til høyre i systemmenyen.

Ett, to, ett, to

Som så ofte med Apple har ting en tendens til å komme av flekken i en to-trinnsoperasjon. Første trinn er som regel introduksjonen av et rammeverk, og trinn to er typisk en videre implementering i økosystemet.

Så også med med varslingssenteret. Til å begynne med var dette en funksjon som lot alle Mac-utviklere benytte seg av dette systemet uten selv å måtte finne ut av hvordan man for eksempel adresserer Growl, samtidig som man visste at alle faktisk hadde tilgang til varslingssenteret og at den ekstra innsatsen dermed ikke var bortkastet.

Og med OS X Yosemite kommer nå trinn to for varslingssenteret. Varslinger fra apper er allerede på plass, men nå kommer også ytterligere funksjonalitet gjennom widgets.

På mange måter er dette egentlig en måte å smelte sammen Dashboard og Notification Center. Dashboard har eksistert lenge for OS X, men har bare vært brukt i begrenset utstrekning.

WidgetStore?

Ved å åpne for widgets eller mini-apper i varslingssenteret håper man på en økt interesse for små-apper også for OS X. Og potensialet er nok utvilsomt der, også - spesielt nå som varslingssenteret har blitt langt mer synlig.

Varslingssenter i Yosemite åpnes nå også med et sveip, og kommer ferdig med widgets for kalender, været, aksjer, en verdensklokke, kalkulator og påminnelser. Og så håper vi på et vell av tredjepart-widgets, også. Kanskje det blir en egen Mac AppStore-kategori?

Du kan lese mer om OS X Yosemite hos Apple her (nest nederst).

Enterprise