- ODF taper hvis Open XML forkastes

- ODF taper hvis Open XML forkastes

Redaktøren av Open Document Format anbefaler Office Open XML som ISO-standard, i frykt for at sitt eget format vil lide.

Patrick Durusau, redaktør for Open Document Format-spesifikasjonen, har skrevet en oppsummering av hvem som taper hvis Microsofts Office Open XML blir forkastet nok en gang i ISO. Han konkluderer med at ODF vil tape.

- Som redaktør av Open Document ønsker jeg å promotere Open Document, dens funksjonalitet og å oppfordre til så vid bruk av formatet som mulig. Dette er ikke mulig med den motstanden mot Open XML som finnes i ISO i dag, skriver Durusau.

Microsoft-tilnærming

Durusau trekker blant annet frem at manglende kompatibilitet i ODF for Microsoft-funksjonalitet vil være et problem om OOXML forkastes.

SE CWTV-DEBATT: - Microsoft kjøper seg stemmer

Durusau har tidligere tatt til orde for at de to leirene, Open Document og Office Open XML, skal forsøke å samarbeide. Denne gangen er han langt tydeligere på at hans format ikke har noe å vinne på om Microsofts spesifikasjon taper, og trekker blant annet frem ODFs manglende kompatibilitet for Microsoft-produkter.

- Open Document har ikke en robust mapping mot det nåværende Microsofts formatet. Det krever at Open XML har fullført prosessen, skriver Durusau i oppsummeringen .

- Ikke komptatibelt

Blant kritikerne til Open XML er teknologidirektør i Opera Software, Håkon Wium Lie. Han mener at den kompatibiliteten mot tidligere Microsoft-formater som Durusau hevder OOXML har, ikke eksisterer.

- Han skriver at OOXML vil få en binding til gamle binære doc-filer. Det er feil, spesifikasjonen definerer ikke den bindingen. Det virker som Durusau ikke kjenner spesifikasjonen godt nok, noe som ikke kan holdes mot ham, i og med at den er på 6000 sider, sier Wium Lie.

LES OGSÅ: Opera: - Hørt det før

Han fastholder at ISO som standardiseringsorganisasjon ikke bør godkjenne OOXML som standard, spesielt av hensynet til brukerne.

- Vi skal konkurrere, men med produkter basert på samme standard. De to spesifikasjonene er så like i funksjonalitet at det kommer til å skape forvirring for brukerne. Det er ikke stas for brukerne å forsøke å forstå hvorfor dokumentet ikke kan åpnes.

Wium Lie trekker parallellene til videoformatkrigen på 80-tallet, og viser til erfaring fra andre saker i ISO og World Wide Web Consortium (W3C) der forvirring rundt standarder bare har ført til mas.

To standarder

Microsoft forsvarer to standarder, og mener samarbeidet bør dyrkes.

- Durusau har tidligere påpekt at de to standardene bør sameksistere, og at begge bør forvaltes av ISO. Det er en fordel at to standarder som svarer på ulike behov, forvaltes av det samme internasjonale standardiseringsorganet, sier kommunikasjonsdirektør Eirik Lae Solberg i Microsoft.

Standard Norge skal fredag møtes for igjen å ta stilling til OOXML som ISO-standard. Fristen for medlemslandene å stemme er lørdag 29. mars, og resultatet fra ISO er forventet tidlig i neste uke.

LES OGSÅ: OOXML-avgjørelse om fire uker | ISO sier nei til OOXML

Les om:

Enterprise