- Offshore med måte

- Offshore med måte

Du kan offshore mye, men aldri alt, er budet fra EDB. Funcom har sine egne triks.

Rundt halvparten av EDBs produksjonsapparat befinner seg utenfor Norge. En av fire i staben snakker ikke norsk. Selskapets utviklingsdirektør Tom Scharning reiste til Hønefoss og Nortib for å snakke litt mer om hvordan selskapet utnytter dette til innovasjon, samme dag som selskapet la frem sine relativt gode resultater for tredje kvartal.

Han forteller at noe av grunnen til at selskapet og dets 6000 ansatte klarer å prestere bra selv i krisetider, er strategisk bruk av offshoring på det aller meste. Men noe holdes innenfor landegrensene.

- Det som ikke trenger å være lokalt skal gjøres utaskjærs, mens det vi innoverer i Norge skal være det som er kundenært, sier han.

Fjelljakke

Han trekker frem følgende engelske sitat: ”Best global sourcing is local.”

- Utviklerne må forstå businessen, og skjønne konteksten vi driver i, sier Scharning.

Oppsummert kjører altså EDB en kombinasjon av offshoring og lokal utvikling.

- Det som ikke trenger å være lokalt kan gjøres utaskjærs. Generell javakode kan vel hvem som helst gjøre, men å spesifisere hva og hvordan må gjøres lokalt, sier han.

- Det blir som på fjellet. Tenk om en kineser fra Shanghai skulle lage en jakke til bruk i norske fjell med regn og vind. Det fungerer ikke. Men derimot kan en som har gått mye i norske fjell forklare ham hvordan den bør utvikles.

India og Ukraina

Selskapet har store baser med ansatte både i India og Ukraina.

- Det er to lokasjoner med land med utmerket kompetanse, men med litt forskjellig karakteristikk, sier Scharning.

Ukraina er en perle, skal vi tro utviklingsdirektøren.

- Vi har en base der med 700 ansatte. Det er en god base av ingeniører, sier han, og viser til at det var der Sovjetunionen hadde sitt fly- og romfartssenter.

Kundene har litt forskjellig preferanser om hvilken lokasjon som velges, sier Scharning.

- Noen er opptatt av India, mens andre selskaper, som for eksempel selv ekspanderer mot øst, velger Ukraina.

Outsourcer til& USA

I Funcoms foredrag, som kom rett etter EDB sitt, kunne administrerende direktør Trond Arne Aas fortelle kort om hvordan de ser på det med å bruke ressurser i utlandet. De har rett og slett valgt å outsource til Amerikas forente stater.

- Vi har kontor i flere land, men har outsourcet kundeservicen til USA. Det er mye amerikanske ungdom som kan spill inn og ut, også er de gode på engelsk. De er mye mer effektive en Indiere som ikke har så mye erfaring med spill, og dessuten er dollaren lav og folk innen kundeservice i USA tjener ikke så mye, sier han, og viser til årslønn på 20.000 - 25.000 dollar.

Men Kina kan også få et slikt kundesenter i fremtiden, ifølge direktøren.

- Vi vil utvide ytterligere til Kina. Onlinemarkedet er ikke så bra der på grunn av tidssoner og språkproblemer, men markedet er interessant. Kina vil bli verdens desidert største spillmarked, spår han.

Enterprise