Økende Linux-kompetanse

Økende Linux-kompetanse

IT-SJEFEN: It-sjef Frode Finne ved Sykehuset Innlandet har mest greie på Microsoft, men ansetter stadig flere med Linux-kompetanse.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Den viktigste utfordringen vi har innen it i Sykehuset Innlandet, er å sørge for god og stabil drift av alle viktige applikasjoner. Sykehuset Innlandet består av totalt seks somatiske og to psykiatriske sykehus samt nærmere 40 mindre institusjoner. Vi har sentralt driftssted på Gjøvik, men utstyr og personell spredd rundt i fylkene Hedmark og Oppland.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Alt til sitt bruk. Vi bruker ganske mye Linux og Oracle-databaser, og Unix innenfor røntgensystemer. Vi har flere yngre ansatte med veldig god kompetanse på Linux, og det er veldig moro å se hva de får til. Det meste vi har er likevel Microsoft. Der har vi også den største kompetansen. Markedet vil vise hva fremtiden vil bringe, men Microsoft har laget en de facto-standard som gjør det lettere å drive it-systemer enn før. Ulempen er kostnadene.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Sykehuset har outsourcet noen funksjoner, blant annet kjøring av lønn er outsourcet til ekstern datasentral. Det fungerer greit. Jeg tror ikke tiden en moden til storstilet outsourcing av sykehussystemer. Det vil kreve fagkompetanse hos de aktuelle leverandørene som ikke finnes i dag. Sykehuset Innlandet har derimot satt ut mye utstyr til driftssentralen til Ergogroup i Fjellhallen på Gjøvik. Dette er en ren "housing"-avtale. Utstyret driftes av vår egen driftsavdeling. Alle foretakene i Helse Sør-Øst skal etter planen samle sine it-avdelinger i driftsselskapet Sykehuspartner. Styret i Helse Sør-Øst har pekt ut retningen og planleggingen av dette arbeidet har allerede startet. Det blir med andre ord et spennende år.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Vi bruker mye tid og krefter på formalisering av driftsrutiner i henhold til ITIL-anbefalingene. Ellers er det selvsagt mye som rører seg rundt både investerings- og driftsbudsjett i disse tider.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- Sykehuset Innlandet er et "nettverkssykehus" bestående av mange institusjoner. Det er it som i stor grad binder sammen de ulike enhetene til et helhetlig sykehus.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- It-direktør Dag-Arne Hoberg i Sparebanken Hedmark.

Les om:

Enterprise