Økte inntekter, men færre ordre

Økte inntekter, men færre ordre

Her er tallene for Data Respons' tredje kvartal.

Hovedmålet for Data Respons ASA har vært å skape et mer fokusert og lønnsomt selskap, og i denne prosessen har selskapet derfor omfordelt virksomheten mot nøkkelmarkeder og redusert det som ligger utenfor satsningsområdene.

Nøkkelområder inkluderer olje og gass, telekom og medisinsk utstyr.

- Data Respons har fokusert på sin kjernevirksomhet og blitt en mer kostnadseffektiv organisasjon, noe som har gitt utslag i en langsiktig trend i forbedret lønnsomhet og god kontantstrøm fra drift, sier Kenneth Ragnvaldsen, administrerende direktør i Data Respons ASA, og fortsetter:

- Spesielt innen forretningsområdet services har det vært betydelig lønnsomhetsforbedring grunnet god tilgang på mange spennende og innovative prosjekter i selskapets hovedmarkeder.

Konsernets driftsinntekter for tredje kvartal ble 158 millioner kroner, mot 184 tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA ble 7,1 millioner kroner, mot 6,1 i fjor, og driftsresultatet endte på 6,1 millioner kroner, mot 4,8 millioner kroner i fjor.

Ordreinngangen for tredje kvartal var 144 millioner kroner, mot 194 millioner kroner i fjor. Kontantstrøm fra drift landet på 14,7 millioner kroner.

I det korte bildet har dette gitt omsetningsnedgang i 2013, men også lagt grobunn for en mer lønnsom vekst i tiden fremover, mener Ragnvaldsen.

- Den positive utviklingen innen services-segmentet i kombinasjon med en solid ordrereserve innen produkt- og løsningssegmentet gir et bra utgangspunkt til en god avslutning på 2013, avslutter han.

Les om:

Enterprise