Oljeavtale til Logica

Oljeavtale til Logica

Logica inngår avtale verdt 70 millioner med gass- og oljeoperatør på norsk sokkel.

Logica skal levere den neste generasjonen LincencWeb løsning til operatører på norsk sokkel.

EPIM - Exploration and Production Information Management Association – har valgt Logica i Norge til å implementere og drifte et nytt system for LicenseWeb og AuthorityWeb. Avtalen har en verdi på nærmere 70 millioner kroner.

EPIM og Logica har signert en treårig avtale med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Kontrakten omfatter systemintegrasjon og drift av en ny versjon av LicenseWeb og AuthorityWeb- løsninger som benyttes av 75 olje- og gassoperatørene på norsk kontinentalsokkel og deres partnere samt av norske myndigheter. Systemet omfatter applikasjoner for blant annet publisering og rapportering, arbeidsflyt, godkjenningsdokumenter, arkivfunksjoner og e-læring for sluttbrukere.

Les om:

Enterprise