Oljer og trimmer verktøyene

Oljer og trimmer verktøyene

IT-SJEFEN: Snart ett år er gått siden sammenslåingen av Statoil og Hydro. It-sjef Rune Espedal jobber fremdeles med å bli kvitt verktøy han har dobbelt opp av.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi rydder opp i it-porteføljen etter sammenslåingen av Statoil og Hydro. Vi har rett og slett for mange verktøy. Denne verktøykassen må vi trimme, og velge hva som skal være standarden i Statoilhydro. Noen valg ble gjort allerede dag én. Et prinsipp ble at vi i all hovedsak skal bruke Statoil sin verktøykasse. Vil skal gjøre oss ferdige i løpet av 2009.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har i stor grad valgt å bruke Microsoft for de viktigste formålene som går på hele organisasjonen. Vi har gjort et valg på generell it som alle bruker på samarbeid, og å ikke være så spesielle på noen måte. Til noen få formål har vi Linux.

- Outsourcing, en plage eller saliggjørende?

- Vi har et stort it-miljø selv. Likevel har vi behov for å sette en del oppgaver ut i markedet, en form for selektiv outsourcing. Dette gjelder oppgaver som krever ren it-kompetanse. Det som krever kombinasjon av it og forretningskompetanse er det mer naturlig å gjøre selv.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Prosesser knyttet til prioritering av oppgaver, hvilke tiltak selskapet skal velge å gjøre og en dialog med forretningssiden i selskapet. Strategiske beslutninger på hvilke behov vi vil prioritere og dekke. Jeg føler det er mer en jobb i olje- og gassbransjen, enn det er en jobb i it-bransjen.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Fordi vi har en for stor portefølje, så bruker vi mest på drift av det vi har i dag. Ellers er det prosjekter knyttet til integrasjonen mellom Statoil og Hydro som vi bruker mest penger på.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- I en virksomhet som vår, der vi er spredt ut over hele verden, er it en forutsetning for å fungere. Også for å effektivisere operativ virksomhet, i samspillet mellom land og offshore, er it essensielt.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Trygve Kristoffersen Nilssen i Hydro.

Les om:

Enterprise