Ønsker smidige erp-systemer

Ønsker smidige erp-systemer

Agresso vokser og opplever økt interesse for endringsvillige systemer.

Erp-markedet er i endring. Agresso merket en dreining til mer fleksible systemer, som rask kan fange opp endringer i organisasjonen.

- Vi opplever at kundene vil ha systemer som er relativt smidige og endringsvillige, også når de har vært i drift en stund. Mange bedrifter må tilpasse seg, for eksempel etter oppkjøp, på grunn av endrende forretningsmodell, eller gjennom samhandlingsendringer med kundene, sier Terje Kaasa, salgs- og markedsdirektør Agresso.

Det fører ifølge Kaasa til store og viktige endringer i innkjøpsmønsteret for erp-systemer. Kundene vil ikke lenger ha store og rigide systemer. De er ute etter dynamiske og fleksible erp-løsninger som gjør det mulig å gjennomføre endringer i systemet selv, uten at man må bruke eksterne konsulenter.

I tillegg er kundene svært opptatt av å få en raskere avkastning på investeringen.

Rapporten bekrefter

Finanskrisen og et stadig mer konkurransepreget marked gjør at virksomheter lever i en konstant endringstilstand. Dette gjør at virksomheter må reagere enda raskere og mer kostnadseffektivt på forretningsmessige endringer for å være konkurransedyktige.

- Vi mener at bedrifter bør legge seg mer på en endringsbevisst linje. I stedet for bare å se på totalkostnadene bør kostnadene for endring være mer sentral. Det tar vi høyde for i våre systemer, sier Kaasa.

Han henviser til en undersøkelse gjennomført av Technology Evaluation Center (TEC), som viser at virksomheter ønsker mer endringsvillige erp-system. Hoveddelen av respondentene i denne undersøkelsen sa at evnen til å forvalte løpende endringer enkelt, raskt og kostnadseffektivt er deres hovedbekymring.

Undersøkelsen viste også at endringer i erp-systemer i stor grad må gjennomføres på applikasjonsnivå. Dette er endringer som ofte krever støtte fra it-spesialister. Ifølge TEC-rapporten hadde Agresso en omvendt tilnærming. erp-systemene fra Agresso kunne i svært stor grad endres på brukernivå, uten bistand fra interne eller eksterne spesialister.

- Vi mener vi har bygget dette inn i systemets grunnelementer, og hvordan hele datamodellen bygges opp, sier han.

Solid resultat

Agresso leverte også nye resultater. Så langt har 2009 vist solid vekst for Agresso. Selskapet har tro på fortsatt godt erp-marked inn i 2010. Den globale resesjonen har gitt et større fokus på avkastning på investeringer og et ønske om mer endringsvillige erp-systemer.

– Til tross for en noe forsiktig inngang til det nye året har vi opplevd god etterspørsel gjennom første halvår, og vi har tro på at ERP-markedet vil holde farten inn i 2010. I de turbulente tidene vi er inne i nå er det viktigere enn noen gang å ha solide og smidige IT-verktøy i bunn, sier administrerende direktør i Agresso AS, Helge Strypet, i en pressemelding.

Agresso har den siste tiden inngått kontrakter med blant annet Hjemmet Mortensen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, DOF Subsea, Justervesenet, Baneservice, Petroleumstilsynet, Studentsamskipnaden i Oslo, Norconsult, Leirvik Module Technology, Norges Automobilforbund, Sevan Marine og Wärtsilä.

Også internasjonalt holder Agresso-porteføljen farten oppe. Til tross for vanskeligere markedsforhold sørover i Europa opprettholdt Unit4 Agresso-konsernet aktiviteten på tilnærmet 2008-nivå i første halvår av 2009.

Les om:

Enterprise