Opera tjener godt på mobil

Opera tjener godt på mobil

Norske Opera opplever en kraftig vekst i mobilinntektene. Samtidig sørgerr en kostbar omstrukturering for at kvartalsbunnlinjen svekkes.

Norske Opera rapporterer i dag om avslutningen av fjerde kvartal av regnskapsåret 2012. Selskapets samlede driftsinntekter for perioden beløp seg til drøye 60 millioner dollar, noe som innebærer et merkbart løft fra tilsvarende periode ett år tidligere. Den gang viste Operas samlede inntekter 43,5 milioner dollar.

Økte mobilinntekter

En viktig bidragsyter til selskapets innteker er pengene som stammer fra medlemmer fra Operas Network Members, deriblant utgivere av mobilt innhold samt mobilannonsører. Denne posten sto for 19,6 millioner dollar i kvartalet, mer en fire ganger så mye som for ett år siden.

Selskaepts desktop-kunder sto for 16,6 millioner dollar, mens inntektene fra operatørene beløp seg til 10,5 millioner dollar.

Restrukturering koster millioner

Videre ser vi at Opera melder om 47 prosent vekst i driftskostnadene for perioden. En stor bit av dette forklares med økte lønnskostnader, en post som økte med 28 prosent til 24,4 milioner dollar i perioden. Opera tar også en økning på 46 prosent i sine avskrivninger til 2,8 millioner dollar, samtidig som de salgsrelaterte kostnadene økte med formidable 499 prosent til 9,3 millioner dollar.

Halvert drift

Dersom vi ser bort i fra ekstraordinære kostnader, satt selskapet dermed igjen med et driftsresultat på 13,2 millioner dollar. Selskapet tok for øvrig 7,8 millioner dollar i restruktureringskostnader i den aktuelle perioden, noe som bringer det ordinære driftsresultatet ned til et overskudd på 5,3 millioner dollar. Det ordinære driftsresultatet (EBIT) er dermed halvert i forhold til fjorårets fjerde kvartal.

Korrigert for finansposter ble den norske programvareutvikleren dermed sittende igjen med et resultat før skatt på 2,2 millioner dollar, mot 10,9 millioner dollar året før. Bunnlinjen ga et nettoresultat som falt til 3,1 millioner dollar, ned fra fjorårets 3,5 millioner dollar.

Venter mer mobil

Opera forventer at en viktig del av veksten fremover primært vil bli drevet av inntekter fra selskapets mobile virksomhet. Selskapet har i dag mer enn 230 millioner brukere av mobilnettlesere, og strategien er å kapitalisere på denne brukerbasen på områder som mobilsøk, mobilannonsering og andre, mobile applikasjoner.

Les om:

Enterprise