Oppsving for ITIL-kurs

Oppsving for ITIL-kurs

Markedet for ITIL-kurs har økt betraktelig de siste årene. It-karriere har tatt temperaturen på noen av aktørene.

-Markedet har forandret seg, forteller salgsansvarlig hos Visma, Jan Erik Halvorsen. Vi har sett en utflatning av veksten fra tidligere år, noe som ikke skyldes mindre interesse, men rett og slett at det har blitt flere tilbydere, forklarer han.

Han er ikke alene om denne observasjonen. Signe Marie Hernes, kursleder i Det Norske Veritas, forteller at hun tror markedet har vært noe avventende i overgangsfasen mellom versjon 2 og versjon 3:

- Folk har vært usikre og lurt på hvilken versjon de bør ta og hva som skiller de to versjonene, sier hun.

Ny struktur

Etter at ITIL versjon tre ble lansert i mai i år, har kurs og sertifiseringer fått en ny struktur, og det er innført et poengsystem hvor hvert kurs gir deltageren et vist antall poeng. Sertifiseringen til versjon tre er strukturert ”hierarkisk” hvor høyeste nivå i dag er ITIL Diploma. Diploma oppnåes når man har samlet 22 poeng totalt. Veien til diploma-tittelen kan variere, og kommer helt an på hvilke deler av ITIL man ønsker å holde fokus på. Har man tatt ITIL versjon 2-kurs fra før kan man ta såkalte "bridge"-kurs som tar for seg de største endringene i forhold til versjon 3.

ITIL Fundation v3 er grunnkurset, og er ment som en grunnplattform for dypere forståelse av prosessene i ITIL.

LES OGSÅ: ITIL-suksess i NAV

- Dette er det kurset som er mest populært, forteller Ingmar Johansen, produktdirektør i NordicAware.

Han mener at interessen for ITIL-kursene har økt etter lanseringen av v3.

- Vi kjører nå i snitt fire til seks kurs i måneden, og har ingen problemer med å fylle disse, forteller han.

En faktor bak suksessen kan være at Fundation v3 bare strekker seg over tre dager. Ønsker man enda kortere fravær fra jobben, er det en rekke tilbydere av dagskurs som holder fokus på praktiske eksempler rundt ITIL-implementeringen. Du vil da få et raskt overblikk over mulighetene i ITIL, men ikke oppnå noen poeng. Har du ITIL Fundation v2 fra før og ønsker kunnskap tilsvarende Fundation v3 må du ta et Fundation Bridge-kurs som tar en dag. Bridge gir deg 0,5 poeng og du får 1,5 poeng for ditt ”gamle” Fundation v2-kurs. Du vil da være klar til å bevege deg opp på skalaen og ta for deg livssyklus modulene i ITIL.

Høy strykprosent. Følger du versjon 2-løpet vil du etter Fundation-kurset kunne ta ITIL Service Manager. Dette strekker seg over 13 dager og avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen. I versjon 3 er denne delen endret til en rekke mindre moduler som tar for seg ITIL Life Sycle og ITIL Service Capatility. Livsyklus-modulene vil hver gi tre poeng og ta to og en halv dag å gjennomføre. Mari Schrumpf, instruktør og kursholder hos Syscom kan fortelle at Service Manager v2 kursene har vært vanskelige og krevende både for kursholder og deltagere.

- Strykprosenten har vært høy, og eksamensformen har kanskje ikke vært optimal, sier hun.

Kursmateriell og eksamener for v3 Lifecycle Stream & Capability Stream er i disse dager under utvikling, og Signe Marie Hernes som sitter i APMG sitt Senior Examiner Panel kan fortelle at dette skal være klart til nyttår.

-Vi har satt en deadline til nyttår og vil være ferdig med testing og utvikling av eksamenene til da, sier hun. Videre kan hun fortelle at eksamensformen vil bli multiple choice av en noe mer avansert art en det vi finner i grunnkurset.

Fra hva til hvordan

- Hos oss har vi opplevd en enorm utvikling de siste tre årene, forteller Anita Holt, Education Manager hos Syscom.

Hun kan dokumentere en økende interesse og opmerksomhet rundt ITIL i markedet.

- For tre år siden ringte vi rundt og inviterte til kurs, i dag tar kursdeltagerene selv initiativet og melder seg på gjennom vår webportal. Vi kjører ett Fundation-kurs i måneden som ofte blir fullt, fortsetter hun.

Ifølge Syscom er overgangen til versjon 3 fortsatt en prosess som krever oppmerksomhet; Mari Schrumpfs forkarer raskt overgangen slik:

- Mens versjon 2 fortalte deg hva du skulle gjøre, tar versjon 3 deg videre og forteller hvordan. Her er det større fokus før og etter implementeringen, noe som er svært viktig får og lykkes med å oppnå den effekten man ønsker, forteller hun.

ITIL på Univeristetsnivå

Det er ikke bare de kommersielle kurstilbyderene som har oppdaget interessen rundt ITIL. Flere Universiteter og høyskoler har fått ITIL på timeplanen. Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Sør Trøndelag tilbyr ITIL-kurs. Universitetet i Bergen har et eget kurs på masternivå som fører til ITIL Fundation-sertifisering. Dette forutsetter da en bachelor innen informatikk. Mulighetene er mange og valgene tunge, men en ting som er sikkert er at det lønner seg å ta kurs.

- Teorien er tung og kompleks, den teoretiske kunnskapen bør kombineres med erfaringer. Kursene gir deltagerne muligheten til å diskutere og dele kunnskap samtidig som teorien og prosessene blir satt inn i en kjent kontekst, forklarer Mari Schrumpfs hos Syscom.

Les om:

Enterprise