Optimisme i Rikstv

Optimisme i Rikstv

Betal-TV sliter, men Rikstv opplever vekst og gode resultater.

RiksTV har presentert vekst og meget gode resultater for 2013. Til tross for mange utfordringer i TV-markedet framover er adm. direktør Christian Birkeland optimist.

RiksTV har nettopp langt fram sin årsrapport for 2013 som viser 1,17 milliarder i omsetning – en økning på 78 millioner fra året før og også en resultatvekst på 18,2 prosent opp til 128,3 millioner kroner. Kundeveksten er på 24.000, inkludert gratiskunder.

Kundeutviklingen

RiksTV har to typer kunder – de som betaler og de som kun abonnerer på NRKs to gratiskanaler. Betal-TV-massen er 282.000 – om lag samme nivå som kabelselskapene Get og Canal Digital som begge har 290.000. Men RiksTV har 515 000 kunder totalt – 233.000 gratiskunder som bare har de pålagte almenkringkastingskanalene. I økonomisk forstand er de 282 000 som er interessant, men i diskusjonen om NTV/RiksTVs framtid er selvsagt hele kundemassen relevant.

- Internett-TV vokser. Mange unge bruker bare det. Tradisjonell TV vil få mindre betydning på lang sikt. Vil RiksTV i årene fram til 2020 få synkende kundemasse?

- Det er en kjensgjerning at betal-TV-produktet for kringkasting ikke er i vekst. Vi tar litt andeler fra hverandre. Per i dag ser vi ingen klar trend om at de unge faller fra som abonnenter, svarer Christian Birkeland.

- RiksTV tilbyr også OTP-innhold, men da internett via andre nett. Kan dere på sikt konkurrere med de som eier kabelen i veggen?

- Til nå har vi vist at vi er svært konkurransedyktig i så måte. Det har vi ambisjoner om å være også i tiden fremover, kontrer han offensivt.

Mobilutfordringen

- RiksTV distribueres i dag på NTVs nett på 700 MHz-frekvensen. Alt i 2017 vil Sverige og Finland ta i bruk denne frekvensen til mobil. Det meste tyder på at det samme kan skje i Norge. Er dette kun en økonomisk utfordring med høyere nettutgifter ved en omlegging til lavere frekvenser eller er det en strategisk trussel for RiksTV?

- Vi har konsesjon til 2021 og forholder oss til det. Det skjer mye når det gjelder teknologiutvikling, og det er derfor vanskelig å spå om fremtiden. Vi ser mange muligheter – og vi er på offensiven. I dag får vi plass til 10 kanaler på samme frekvensplass som vi i 2007 hadde plass til en kanal. Teknologien jobber for oss, ikke mot oss. Mulighetene er mange, svarer en optimistisk leder.

Les om:

Enterprise