Oracle dropper Opensolaris

Oracle dropper Opensolaris

Lekket Oracle-dokument bekrefter det mange lenge har fryktet.

- Opensolaris er offisielt død. Dette er en veldig trist dag.

Slik begynner en epost som har sirkulert i Opensolaris-miljøet denne helgen. Eposten inneholder det som skal være et internt notat som har blitt sendt til Oracles utviklere.

Et notat som på lang vei bekrefter det mange har fryktet; Oracle gir opp Opensolaris.

Express-versjon

I det lekkede dokumentet står det blant annet:

- All vår innsats går nå til Solaris 11. Vi vil ikke gi ut andre versjoner, som en Opensolaris 2010.05 eller noen senere distribusjoner.

Videre står det at det skal gis ut en gratis versjon av Solaris kalt Solaris 11 Express. Produktet kan anskaffes med en service-avtale. Oracle skriver også at de vil prøve å få Opensolaris-brukere til å bytte til Express-versjonen.

Oracle vil ikke kommentere dokumentet.

Reddende prosjekt

Helt siden Oracle kjøpte Sun har det vært mye usikkerhet rundt Suns åpne produkter, som Opensolaris-plattformen.

Tilhengere av det åpne operativsystemet tok nylig saken i egne hender, og har begynt arbeidet med en egen variant; Illumos.

Om innholdet i notatet er riktig, var Illumos-prosjektets mistanker godt begrunnet.

Enterprise