Outlook vs. Notes

Outlook vs. Notes

CIO-DUELLEN: Epost og kontorprogrammer har liten egenverdi og bør derfor være gratis, mener IBMs Arne Nielsen. Slett ikke, synes Anette Holtedahl i Microsoft.

- Hvorfor skal folk betale for dyre, proprietære epost-programmer når det finnes glimrende alternativer som er både langt mer web-vennlige og gratis?

Anette Holthedal, Microsoft: - De spiller sammen med de andre tingene vi har; som Word og Excel. Vi tilbyr smertefri integrasjon, og det skjer helt intuitivt. Mange sier de vil unngå å åpne en nettleser, at det er enklere med en klient på pc-en, og raskere.

Arne Sigurd Rognan Nielsen, IBM: - Jeg er nok ikke helt enig. Lotus Notes er ikke primært et epostprogram, men en samhandlingsplattform. Epost er litt gammeldags, selv om det vil være der en stund til. Men det er mulighetene for samhandling mellom programmene som skaper verdier for brukerne

- Hva er den viktigste forskjellen på Lotus Notes og Microsoft Outlook?

Holtedahl: - Nye Outlook har et mer moderne grensesnitt med integrasjon med mange nye applikasjoner, for eksempel RSS-leser. Lotus Notes 8 etterlikner mye av det som var nytt i forrige versjon av Outlook. I tillegg er mobiliteten mye bedre. Du kan få tak i dine Outlook-applikasjoner uansett hvor du er. Sykroniseringen er veldig god.

Nielsen: - Exchange er en epostserver. Domino er en epostserver, men også webserver, databaseserver og applikasjonserver. Den kan være intranett- og ekstranett-server. Dette er et hybridprodukt med veldig mye funksjonalitet, og derfor velegnet som et rammeverk. Mange bedrifter programmerer nye systemer i Domino. Det er applikasjoner som driver butikken, ikke epost.

- Hva gjør dere for å gjøre programvaren mer web-tilpasset?

Holtedahl: - Vi har Outlook i en web-basert versjon. Den er tilgjengelig der du er, og dette er viktig for mange brukere. Mye av funksjonaliteten er intergrert med Sharepoint 2007, som kan brukes fra weben. For eksempel kan du høyreklikke på en person i Sharepoint og gjøre avtaler, sende epost og mye mer. Dette er knyttet opp mot Active Directory som ligger i bunnen.

Nielsen: - Vi satser mest på web 2.0. i hele verden. Vi leverer masse nye produkter på web 2.0, widgets blant annet, og mange andre sosiale nettverk, som programmet Connection. Quickr, vårt svar på Sharepoint, er også intergrert med Microsoft, både i web-basert versjon og integrert med Notes eller Office.

- Kommer noen til å betale for denne typen brød og smør-programvare om fem år?

Holtedahl: - Ja. Jeg tror det er nødvendig for å få den integrasjonen og samarbeidsverktøyene vi snakker om. Det koster ikke så mye at det er smertelig å få de tingene mange trenger. Å slutte å ta i bruk gratisverktøy har en lav terskel, fordi det ikke er integrert med arbeidsverktøy de fleste bruker i hverdagen. Vi har et kjent brukergrensesnitt som henger sammen med det de fleste jobber mest med.

Nielsen: - Vi ser at i endel applikasjoner, som epost og kontorstøtte, er det liten forskjell på produktene fra den ene til den andre. De blir en "commodity". Kontorstøtteprogrammet vårt, Lotus Symphony, er gratis, og tilgjengelig i beta 4-versjon nå. Disse applikasjonene kan implementeres i Notes-klienten, hver for seg eller inn i andre forretningsapplikasjoner, fordi vi bruker åpne standarder.

- Er det noen som helst mulighet for at IBM kan gjenerobre det hegemoniet som Microsoft har skaffet seg på kontorprogramvare?

Holtedahl: - Notes er en trussel for oss og gratisprogramvare også. Vi har et ydmykt forhold til markedet. Men det er så mange andre systemer som bygges opp mot Outlook. Et eksempel er norske Software Innovation og deres nye 360-program, der Outlook er valgt som som inngangsplattform. Det er en indikasjon på at vi vil være veldige sterke på dette også i årene framover.

Nielsen: - Hvorfor skal vi ha et hegemoni på noe som er gratis? Hva er det å tjene på det? Vi ønsker ikke å være i low-end-markedet. Dette er "commodities", det er andre ting som gir merverdi og konkurransekraft. En ny Gartner-analyse viser at det er integrasjon av funksjonaliteter som gir vekstmuligheter. Når det er sagt, hadde Lotus Notes/Domino verden over en vekst på 17 prosent i første kvartal i et stagnert marked, så noen tar vi andeler fra.

- Hvilke fordeler har Notes/Outlook når det gjelder mobilbruk?

Holtedahl: - Windows Mobiles Outlook-modul, sykronisert med Exhcange On the Run, gjør at jeg har tilgang til mitt kontor på mobilen. Jeg kan booke møter og gjøre avanserte bookinger i kalenderen, søke i epost og åpne alle vedlegg. Jeg har en fullfunksjonell Outlook på mobilen. Min mobil er en lett-klient til min pc.

Nielsen: - Du henter applikasjoner på en enklere måte fra Notes, på grunn av bruken av åpne standarder. Epost og kalender leveres gratis på Windows Mobile og Blackberry, som en enkel pluggin. Nokia og Ericsson er på veikartet.

Les om:

Enterprise