Outsourcer all it-drift

Outsourcer all it-drift

IT-SJEFEN: Jan Waage er it-direktør i BW Gas, svoren Microsoft-tilhenger og mener outsourcing av it-drift vil være saliggjørende for bedriften.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Å gjennomføre en omstillingsprosess innenfor it-avdelingen. Vi har besluttet å outsource all drift, og samtidig transformere it-avdelingen mer til en forretningspartner. Som en følge av det, håper vi å skape større merverdi for selskapet ved å drive forbedringsprosjekter sammen med organisasjonen. Vi får frigjort tid fra it driftsoppgaver, så it-avdelingen kan bidra med mer enn den daglige driften.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Microsoft, helt klart. Jeg må nok kalles en svoren Microsoft-tilhenger. Det er en de facto-standard, like it or not, og gir oss tilgang på løsninger, teknologi og tredjepartskompetanse. Men jeg vil legge til at vi bruker mye annet også.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Jeg har vokst inn i den forståelsen at det er saliggjørende. Jeg har jobbet med outsourcingsspørsmålet hos oss et par år nå, og det har overbevist meg om at det er veien å gå. Det dreier seg om å skape mer merverdi enn den tradisjonelle servicepartneren som it-avdelingen har vært. Den eneste veien å gå er å få frigjort tid, drift er noe som andre kan utføre på en utmerket måte.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Å implementere it-strategien vår. Jeg bruker mye tid sammen med egen avdeling, men også med outsourcingspartneren. Vi er en global organisasjon og betjener flere selskaper innen samme gruppe, i tillegg til skipsflåten og BW Gas, leverer vi it-tjenester til BW Offshore og BW Ship Management. Det blir mye reising, og dagen består kanskje av 70 prosent møter og 30 prosent oppfølging av egne folk. Det dreier seg om å ha god kontakt med dine egne, men også de du leverer til. Kundene er andre avdelinger i organisasjonen.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- It-strategien er tett koblet til å realisere forretningsmessige målsettinger, vi støtter direkte oppunder selskapets mål. Konkret vil vi øke datakvaliteten, informasjonstilgjengeligheten og jobbe på en sånn måte at vi øker effektiviteten i arbeidsprosessen. Veldig mye av det vi gjør, er direkte formulerte mål.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- It-direktøren i Höeg, Henning Denstad. Han trenger en liten utfordring.

Les om:

Enterprise