- Outsourcing tilfører kompetanse

- Outsourcing tilfører kompetanse

Det er ikke lenger økonomi som er hovedintensivet for å outsource, ifølge Steria.

- For én av fire it-sjefer er hovedmotivet bak outsourcing å få tilført kompetanse. Dette er dermed den viktigste enkeltgrunnen til å kjøpe outsourcingstjenester, sier Anders Lindgren, kommunikasjonsdirektør i konsulentselskapet og outsourcingsleverandøren Steria.

- Dette viser at forholdet til outsourcing blir stadig mer modent i Norge. Før handlet det mest om å kutte kostnader, mener Lindgren.

Ny undersøkelse

Steria har via sleskapet Medialect utført en undersøkelse blant 100 it-sjefer i store norske virksomheter og sett på deres forhold til oursourcing. Det er her disse funnene kommer frem.

Undersøkelsen viser også at det første som outsources er databaser og drift av applikasjoner. 35 prosent av it-sjefene i undersøkelsen oppgir at de gjør dette i dag. 13 prosent setter ut utvikling av applikasjoner og systemer, mens 9 prosent bruker outsourcing til drift av forretningsprosesser.

Ikke bare penger

I starten var det følge Lindgren i all hovedsak pengene som talte for outsourcing. Lavere lønn i andre land var et fint insentiv for mange.

- Kostnadsmotivet er gradvis blitt avløst av andre behov. De siste årene har arbeidsmarkedet for it-medarbeidere blitt stadig strammere, og mange bedrifter har fått problemer med å knytte til seg riktig kompetanse. Samtidig øker tilgangen på kompetanse i andre deler av verden, sier Lindgren, og legger til at på verdensbasis er annenhver nyutdannede nå fra Asia.

Les om:

Enterprise