På jakt etter it i India

På jakt etter it i India

Computerworld reiste til India for å finne ut hvorfor landet har 1,2 millioner it-ansatte.

MUMBAI, INDIA: - Indere sier nesten alltid ja. Vi er tjenesteorienterte i vår natur. Vi har en historikk med å håndtere dyr med respekt, sier Baru Rao, administrerende direktør i Capgemini India.

Selskapets strategi er å bygge opp kompetanse på den it-teknologien som etterspørres i andre land. Feilsatsning er man ikke redd for. Etterspørres ikke kompetansen, blir de ansatte omskolert for noe annet. Med kompetansebrist i Europa og lave lønninger i India har Capgemini råd til at ikke alle satsninger slår til umiddelbart.

2000-problemet var starten

Bruttonasjonalproduktet i India nærmer seg det dobbelte av Nederlands og er mer enn en tredjedel av Tysklands, med en verdi på 1000 milliarder dollar.

Verdien av it utgjør rundt fem prosent av brutto nasjonalprodukt og det vokser stadig. Det er enkle it-tjenester som vokser mest, BPO (Business Process Outsourcing). Veksttakten er 45 prosent årlig.

- Det er 1,2 millioner ansatte innen it. Med ringvirkninger skaper det grunnlag for seks millioner mennesker og bidrar betydelig til veksten, sier Salil Parekh, styreformann i Capgemini i India.

Det er 14 000 ansatte i Capgemini India fordelt på seks byer, en mangedobling siden begynnelsen av årtusenskiftet ved oppkjøp og omfattende ansettelser. 240 klienter over hele verdenen betjenes.

Grunnlaget for den eksplosive it-industrien i India var alle verdens applikasjoner som måtte endre datofeltene ved overgangen til 2000. Denne engangsjobben ble satt ut i mange store virksomheter. Til da hadde it-industrien i India stort sett drevet med koding etter detaljerte spesifikasjoner.

- I fjor fikk vi 104 000 søknader. Vi foretok 42 000 intervjuer og ansatte rundt 4 000. 17,5 prosent av de ansatte er kvinner, sier Baru Rao.

Betaler dobbelt

Foreløpig er det ikke et problem å få fatt i ingeniører med en utdanning på Bachelor-nivå til rundt 150 000 kroner i året. It-industrien betaler opptil det dobbelte av annen industri. Rekruttering og ytterligere skolering tilsvarer rundt fire prosent av omsetningen til Capgemini. På fem års sikt ser Capgemini derimot en utfordring å skaffe kompetente medarbeidere med sine ambisiøse vekstplaner.

- India representerer noe av det beste med sin innstilling om vestlig effektivitet og østlig verdisystem, forklarer Dr. Rajan Saxena ved S. P. Jain Institute of Management & Research.

Ideen er at alle skal kunne oppnå resultater og suksess ved å samarbeide, hvilket er grunnideen til alle de store it-leverandørene i India som ser spennende muligheter ved samarbeid på tvers av land.

LES OGSÅ: Fremmede navn skremmer norske arbeidsgivere

Professorene på den private handelshøyskolen S. P. Jain Institute of Management & Research tror private utdanningsinstitusjoner vil makte utdanningsbehovet selv om delstatene og den indiske stat bare delvis makter oppgaven.

- For 20 år siden var India et kodehus. Så fulgte man opp med design og infrastruktur, og har dermed beveget seg oppover i verdikjeden. Over tid vil det bli lagt mer vekt på design og BPR, fremhever professor Sunil Rai ved S. P. Jain Institute of Management & Research.

Vil bli størst

- I løpet a tre år planlegger vi å være 40 000 ansatte og blir dermed det største landet i Capgemini-konsernet, betydelig større enn Frankrike, hevder Salil Parekh.

Mye av utviklingen vil komme fra industrialisering, det vil si utsetting av forretningsprosesser og forskjellige former for tjenester. Utsetting av prosesser, BPO, vokser med 45 prosent i året, mens it vokser med nærmere 30 prosent i verdi.

LES OGSÅ: Outsourcing blir dyrere

BPO omfatter håndteringen av kontaktsentre (Callcenter). Et norsk eksempel er tilretteleggingen av data for Thorvald Klavenes. I 5 000 daglige meldinger til rederiet plukkes dataene ut og registreres for bruk i Lotus.

Ved at ansatte i Capgemini i India og Kina på skift jobber 23 timer, syv dager i uken, kan befrakterne få mulighet til å administrere tonnasjon mer effektivt.

Siden it-utvikling er så ressurskrevende med hensyn til folk, jobber Capgemini aktivt med å få ansatte til å bli, fremfor at de søker nye utfordringer.

I 2006 sluttet 18 prosent av de ansatte. I år har avgangen sunket til 14 prosent, mens den ifølge Capgemini typisk ligger på 20 prosent i India. To prosent svarer ikke til forventningene og blir bedt om å slutte.

Kvinnene er best

Menn søker seg nye utfordringer. Accenture og IBM er større enn Capgemini i India og i Bangalore er det stor konkurranse om de beste hodene. Lønnsnivået stiger derfor rundt ti prosent i året.

- Det beste å ansette i Bombay er en Bombay-jente. En mann vil flytte på seg, men ikke jentene, hevder Baru Rao.

I øyeblikket har Capgemini 17,5 prosent kvinnelige ansatte. De ønsker seg flere. Innen utdanningen på elektro er det 40 prosent jenter. Derfor følges nå de nyansatte opp mye bedre de tre første månedene for å søke å tilfredsstille deres forventninger.

Med den store veksten ser Capgemini for seg at det også i India blir en utfordring å skaffe kvalifiserte ansatte.

- Vi vil ha India som vår forlengede arm for Norge på grunn av manglende it-folk, sier Anders Lier, ansvarlig for outsourcing i Capgemini i Norge.

Tilsvarende tenker de andre landene i Capgemini i Europa. Det gjør at fagfolkene i India bygger seg opp på kompetanse som etterspørres i Europa og USA.

Det inkluderer indere som behersker et europeisk språk. I forbindelse med store kontrakter lære indere både fransk og japansk.

Case: Riksarkivet

I forbindelse med en leveranse til Riksarkivet utvikler Capgemini en løsning som omfatter dokumenthåndteringen til irske Meridio i kombinasjon med det norske arkivsystemet Noark. Det medfører at fagfolk fra den norske og indiske virksomheten er involvert sammen med Inmeta som representerer Meridio i Norge.

Utfordringen i begynnelsen var norske navn på datafelter i Noark, men disse er blitt oversatt slik at den indiske organisasjonen kan tilpasse Noark til Meridio.

Grunnen til at inderne er involvert skyldes kompetanse på Meridio, rimeligere kostnader og ressursmangel i Norge.

- Vi manglet folk derfor trakk vi inn Gapgemini India som var blitt opplært av Capgemini i England, sier Anders Ravik, gruppeleder i Capgemini.

Utviklingen skjer i et tett samarbeid mellom Norge og India. Det krever mye reising, men også bruk av den mest avanserte form for videokonferanser i form av telepresence.

- Prosjektet for Riksarkivet var ikke mulig uten kompetansen i India, sier Anders Lier.

Erfaringen viser at inderne må trekkes inn helt fra begynnelsen for å oppnå den mest effektive løsningen. I slike tilfeller viser det seg også at de felles ressursene bidrar med innovasjon.

Les om:

Enterprise