Professor med teft for business

Professor med teft for business

KARRIEREPROFILEN: Teknologidirektør i Fast, Bjørn Olstad, mener norske bedrifter bør inngå et tettere samarbeid med universitetene.

Siden 2000 har Bjørn Olstad vært teknologiansvarlig i Fast, som hadde sin opprinnelse i et forskningsmiljø ved NTNU i Trondheim på slutten av 80-tallet. Som professor i data ved samme universitet har han fremdeles tett tilknytning til forskningsmiljøene. Han er overrasket over at ikke flere selskaper har etablert kanaler mot akademia.

- For å være i forkant og utvikle produkter som markedet etterspør er teknologibedriftene avhengig av de skarpeste og mest målbeviste studentene som evner å koble teori og praksis. Disse studentene rekrutteres ikke gjennom fargerike Powerpoint-presentasjoner på næringslivsdagene. Faglige utfordringer og muligheten til å drive langsiktig forskning og utvikling er drivkraften, og det er her industrien bør kjenne sin besøkelsestid, sier Olstad.

Forskningsmidler Fast har fått gjennom årene er sendt rett tilbake til dit det hele startet, nemlig universitetene.

- Vi "gjødsler" universitetene med prosjektmidler. Faktum er at hvis du jobber direkte mot akademia, jobber du også med din egen rekrutteringskanal, sier teknologidirektøren, som trives godt i gråsonen mellom industrien og forskningsmiljøene.

Innovasjon med kundene

Med 160 reisedøgn i året, åtti timers arbeidsuke og hovedkontor i Oslo blir det ikke mye tid til å dyrke familielivet hjemme i Stathelle i Telemark. Høyt tempo, nok faglige utfordringer og samarbeid med flinke folk er ingrediensene som må til for at Bjørn Olstad skal trives og være engasjert. Og det er nok å gjøre for teknologidirektøren i Fast som ønsker å utvikle verdens beste søkermotor.

- Vi har som langsiktig mål å gjøre søketeknologien mest mulig usynlig for forbrukerne. Den skal fungere som en elektronisk salgsperson og være intelligent og rask nok til å gi brukerne presis informasjon før de er oppmerksomme på hva de selv trenger. Søk er ikke bare kvalitativt men også kvantitativt. Vi designer vår teknologi for å klare nærmest uendelig store informasjonsmengder der vi kan putte inn det aller meste av strukturerte og ustrukturerte data samt multimediadata. Løsningen blir etter hvert å kunne erstatte databaser med søketeknologi, sier Olstad, som arbeider tett med kundene for å utvikle de beste løsningene, såkalt kundedreven innovasjon.

- Når vi inngår et partnerskap med en kunde er det en viktig strategisk beslutning for det enkelte selskapet og for oss. Vi inngår et forskningsmessig og teknisk samarbeid med et langsiktig perspektiv som skal gi løsninger som fører teknologien et stort skritt fremover, fortsetter Olstad.

Selv sitter han i ti prosent stilling hos Comcast. En slik formalisering av samarbeidet går ut på at Fast i tillegg til normal leveranse av dagens teknologi også skal utarbeide fremtidens løsninger i tett samarbeid med et av verden største telekommunikasjonsselskaper.

Etterlyser sultne studenter

I motsetning til mange av dagens ungdommer, var det matematikk og fysikk som var 44 – åringens største interesse i tenårene. Etter to år på datalinjen ved NTNU valgte han å fullføre en cand.real i matematikk. Han ble ikke sivilingeniør, men tok en doktorgrad i algoritmer og bildebehandling før han 28 år gammel, og ble landets yngste professor ved NTNU med data som fagområde. I dag har han en tjue prosent stilling ved universitetet i Trondheim. På spørsmål om hva som er den største forskjellen på dagens studenter sammenliknet med tiden han selv var student på datalinjen er svaret klart:

- Volumet av studentmassen har endret seg kraftig. Karaktersnittet er betydelig redusert slik at langt flere kommer inn på studiet og aller er ikke like motiverte. Eksamensoppgaver som var vanlige for femten år siden blir av dagens studenter betegnet som urimelig vanskelige og gjenstand for klage. De beste studentene med god kunnskap og rett innstilling finner du også i dag, men det er færre av dem og flere søker andre fagområder enn it, sier Olstad, og viser til studiet i nanoteknologi som et eksempel på det siste.

Der ble studieplassene i fjor raskt fulltegnet selv om opptakskravene var høye. Det viser igjen at det er viktig å rekruttere talenter bredere enn det som har vært vanlig innen it.

Attraktiv arbeidsplass

Tidsperspektivet er også endret. Næringslivet roper etter flere it folk og studentene ser på it - studiene som en sikker og rask måte å få en godt betalt jobb. Selv middelmådige kandidater får meget godt betalt, men Olstad etterlyser flere studenter som ønsker å gå forskningsveien. I dag er antall doktorgradsstudenter kraftig redusert – og få av dem er nordmenn.

- På datalinjen ved NTNU er ni av elleve doktorgradsstudenter av utenlandsk opprinnelse. På realfagstudiet ved universitetet i Tromsø er 18 av 24 utlendinger. Det blir viktig å få disse utlendingene inn i norske bedrifter. De senere årene har næringslivet outsourcet en del av virksomheten av økonomiske grunner, nå må vi gjøre det samme på grunn av manglende kompetanse innenfor teknologisk krevende områder, sier Olstad engasjert, og innrømmer at han er bekymret over utviklingen.

Selv har Fast alltid behov for gode utviklere med nok faglig ballast. Personer med en kombinasjon av akademiker - og ingeniøregenskaper samt gode sosiale egenskaper, er hva teknologidirektøren ønsker å ha med i sine team. Så langt har de rekruttert godt i markedet, og med Microsoft som eier tror han ikke det norske søkemotorselskapet vil bli mindre attraktiv som arbeidsplass – heller tvert i mot.

- Med det nye eierskapet får vi flere og mer sammensatte team, partnermodeller vi kan dra nytte av, et større internasjonalt miljø og ikke minst innpass i kundenettverk med store faglige utfordringer. Her bør det med andre ord være nok av utviklingsmuligheter for de som er genuint interesserte i faget sitt, avslutter teknologidirektør i Fast Bjørn Olstad, før han igjen setter seg på flytoget til Gardermoen for å dra til USA – nærmere bestemt Seattle.

Bjørn Olstad

Alder: 44 år

Sivilstand: Gift – 2 barn

Stilling: CTO / Utviklingsleder FAST

Utdanning: Dr.techn. (NTNU)

Karriere: Professor IDI/NTNU, Utviklingsleder GE Vingmed Ultrasound

Styreverv: Ergodics

Fritidssysler: Snekring/muring, ski, gitar/piano, sjøliv

Hvilke tekniske hjelpemidler kunne du ikke klart deg uten? Laptop-en

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Les om:

Enterprise