Forretningssjef Morten Jelsa i Euro Offshore og produktspesialist Ørjan Myhr i Proplan sjekker den nye løsningen i felten. (Foto: Elisabeth Tønnesen)

BEDRE STYR PÅ UTLEIE: Forretningssjef Morten Jelsa i Euro Offshore og produktspesialist Ørjan Myhr i Proplan sjekker den nye løsningen i felten. (Foto: Elisabeth Tønnesen)

Programvare for utleiestyring

Proplan har funnet et nyttig nisje, og vunnet avtale med Euro Offshore. Selskapet ser vekstpotensiale i utleiemarkedet for 20 til 30 tilsvarende avtaler bare i 2015.

Sandnesfirmaet Proplan kan finne seg på rett sted til rett tid med sin løsning for sitt utleie- og oppfølgingssystem Proplan Insight. Aktører i den norske olje- og gassindustri er store på å leie utstyr fremfor å eie selv, spesielt i lys av det aktuelle omstillingsbehovet industrien befinner seg i om dagen.

Følgen er en voksende utleie- og serviceindustri rettet mot petroleumsnæringen, med tilsvarende oppbygging av tilgjengelig og ofte svært kostbart utstyr. Denne utstyrsparken må man holde godt øye med, for utstyr som står ubrukt hos utleier betyr tap av potensiell inntekt.

- Det gjelder å holde oversikt, få utstyret raskt inn, gjøre unna eventuelle reparasjoner og ombygginger, og få det på lufta igjen hos ny kunde, påpeker produktspesialist Ørjan Myhr i Proplan.

Pilotkunde er oppe og kjører

Selskapet har nylig fullført sin første pilotinstallasjon hos Jæren-bedriften Euro Offshore, som blant annet leier ut lastebærere og moduler til offshorevirksomhet. Morten Jelsa, forretningssjef i Euro Offshore forteller at det kan bli mye å holde styr på etter hvert som utstyr kommer og går, noen med og andre uten skader og vedlikeholdskrav.

- Hovedsaken for oss er å ha rask og enkel oversikt over utstyr for å kunne drive planmessig kontroll, vedlikehold og sertifisering. Vi vil dessuten ha objektene raskt inn når utleieperioden er omme og deretter ut på oppdrag igjen, forteller Jelsa.

Proplan Insight in action hos Euro Offshore. (Foto: Elisabeth Tønnesen)

Eksempelvis en kontainer som kommer tilbake etter oppdrag blir registrert i porten med en RFID-brikke, og informasjonen legges inn i Insight. Kontrollørene får beskjed, og får arbeidsoppgaven "klar for kontroll". Etter en sjekk får kontaineren status som "klar for utleie" eller "til verksted for reperasjon". Ved sistnevnte får verkstedet arbeidsoppgave tildelt, og arbeidet utføres - på egen eller utleiekundens regning. Proplan Insight kan også integreres med regnskapssystemer, for fakturering.

- Poenget er at vi automatiserer og effektiviserer hele verdikjeden. Før skrev kontrolløren på et papirdokument som dagen etter ble punchet til arbeidsordre. Nå er dette klart i øyeblikket kontrollen er utført, utdyper Jelsa.

- Samtidig slipper vi kjedelig, byråkratisk rutinearbeid og får utstyret raskere ut igjen, legger han til.

Tror på 20-30 nye kunder i 2015

Med Euro Offshore på plass som første kunde, antar Proplan at de skal få til 20-30 nye kontrakter i løpet av året, og Myhr tror det er stor interesse i markedet for løsningen.

- For å prioritere ressursene riktig, trenger man den type statusoversikt som utleie- og serviceoppfølgingssystemet gir, mener han.

Avtalen med Euro Offshore har en varighet på ti år, og en verdi på omlag to millioner kroner.

Enterprise