Reaktor kjøpes opp

Reaktor kjøpes opp

Svenske Know IT kjøper Reaktor og danner større nordisk konsulentselskap.

Svenske Know IT har inngått en avtale om oppkjøp av det norske konsulentselskapet Reaktor, som har kontorer i Bergen, Oslo og Stockholm.

Know IT kjøper til å begynne med 53 prosent av aksjene i Reaktor. I løpet av de neste fire årene vil Know IT kjøpe opp resten av aksjene. Den initielle kjøpssummen er på rundt 44,9 millioner kroner.

Betalingen skjer med aksjer i Know IT forutsatt at generalforsamlingen gir sin godkjenning. Prisen på de kommende aksjekjøpene er avhengig av Know ITs markedsvurdering og Reaktors resultater. Overtakelsen skjer i mai 2010.

- Utfyller hverandre

Reaktor utvikler selvbetjeningsløsninger og skreddersydde it-løsninger og leverer tjenester innen markedskommunikasjon, it-drift og support. Kundene er først og fremst mellomstore selskap innen bank, finans og forsikring.

- Selskapene utfyller hverandre veldig godt, både kompetansemessig og fra et kundeperspektiv, sier Henrik Lie-Nielsen, administrerende direktør i Reaktor, i en pressemelding.

- Sammen med Know IT blir vi del av et større nordisk konsulentselskap der vi bidrar med blant annet å utvide Know ITs tjeneste- og kundespekter i Norge, flere viktige rammeavtaler, høy dekningsgrad og god lønnsomhet, sier han.

Styrker tilstedeværelsen

Reaktor hadde i 2009 et operativt resultat på 22,8 millioner norske kroner, med en nettoomsetning på 103,8 millioner kroner.

Selskapet har drøyt 100 ansatte. Oppkjøpet innebærer at Know IT vokser til om lag 1 450 ansatte.

- Oppkjøpet av Reaktor gjør at vi styrker vår tilstedeværelse i Norge, blant annet i Bergen, der det finnes et sterkt næringsliv, sier Anders Nilsson, administrerende direktør og konsernsjef i Know IT.

- I tillegg utfyller Reaktor det vi jobber med på en veldig god måte både i forhold til kunder og tjenester. Selskapet har en sterk og lang historie, og likner Know IT når det gjelder til innstilling og forretningskultur, sier han.

Enterprise