Rekordkvartal for PSI

Rekordkvartal for PSI

PSI Group leverer det beste tredjekvartalet i selskapets historie, men den svenske virksomheten trekker ned.

PSI Group ASA, med konsoliderte datterselskaper, oppnådde en omsetning på 91,5 millioner kroner i tredje kvartal. Det gir en organisk vekst på 23 prosent i forhold til samme periode i fjor, og skyldes i hovedsak høy aktivitet innen løsningssalg i Norge.

PSI leverer et resultat før skatt på 6,8 millioner, det beste resultatet for tredje kvartal i selskapets historie.

- Totalt sett er vi godt tilfreds med omsetning og resultat fra den operasjonelle virksomheten, sier konsernsjef Jørgen Waaler i en børsmelding.

Den svenske virksomheten i Cashguard leverte et meget svakt resultat, men selskapet har likevel tro på vekst og lønnsomhet fremover. PSI og Cashguard har i dag et tett samarbeid innen Cashguards utvikling og produksjon av kontanthåndteringssystemer for detaljhandelsmarkedet. PSI er Cashguards distributør i Norge og Sverige.

- Vi forventer et godt fjerde kvartal. Den norske virksomheten forventes å opprettholde den høye aktiviteten med tilhørende sterke resultater. For den svenske virksomheten forventes det et betydelig bedre 4. kvartal enn de foregående kvartaler, selv om omsetningen kan påvirkes av en svak svensk krone, sier Waaler.

PSI Group

Tall i millioner kroner

Q3 2007

Q3 2006

Omsetning

91,5

74,6

Driftsresultat (EBIT)

5,8

4,9

Resultat før skatt (EBITDA)

6,8

5,9

Les om:

Enterprise