Rekordmange it-sjefer i ledelsen

Rekordmange it-sjefer i ledelsen

Nesten halvparten av it-sjefene har fått plass rundt topplederens bord.

Sterias årlige it-sjef-undersøkelse avslører at 46 prosent nå er fast representert på øverste nivå i sin bedrift.

Aldri før har så mange av de 200 spurte it-sjefene oppgitt å sitte i toppledelsen.

Som varme og vann

- I fjor satt 40 prosent av it-sjefene i toppledelsen, mens året før var bare 36 prosent representert på øverste nivå. Vi snakker med andre ord om en tydelig trend der it-sjefen får stadig mer innflytelse både i private og offentlige organisasjoner, sier informasjons- og markedsdirektør Anders Lindgren i Steria i en pressemelding.

Han ser på utviklingen som positiv, selv om it ikke er et kjerneområde i alle bedrifter.

- Det er like fullt virksomhetskritisk. Servere og arbeidsstasjoner er like viktig som lys, varme og vann. Da er det en klar fordel at de som styrer teknologien har både oversikt og innflytelse, mener Lindgren, som tror it-sjefer på toppnivå kan gi konkurransefortrinn.

Klassiske utfordringer

It-sjefene ble også spurt om hva som var deres viktigste utfordringer akkurat nå.

75 prosent svarte det klassiske "forbedring av prosesser og effektivitet", mens halvparten også oppga redusering av utgifter.

- For så vidt har disse utfordringene vært sentrale i mange år, men det er ikke overraskende at dette blir spesielt viktig i disse usikre tidene. Det er ingen tvil om at it kan spille en vesentlig rolle når man skal gjennomføre effektiviseringstiltak – noe som er nok en god grunn til å løfte it-sjefens rolle i organisasjonen, avslutter Lindgren.

Les om:

Enterprise