- Rydd vei for yngre it-sjefer

- Rydd vei for yngre it-sjefer

It-sjefer som tilhører baby-boom-generasjonen bør planlegge sin avgang og gi plassen til yngre folk. Ung alder betyr mer enn noen gang innen it, hevder Gartner.

Utviklingen på web er på vei i retninger som baby-boomer-generasjonen ikke helt vil takle. De som ble født i løpet av de første 10-20 årene etter andre verdenskrig har blitt for gamle til å lede it-avdelingene. Slik oppsummerer amerikanske Computerworld uttalelsene til et knippe Gartner-analytikere på Itxpo i Orlando mandag.

Det er ingen tvil om at it-sjefene er på vei til å trekkes mer og mer inn den øverste ledelsen i bedriftene. Men samtidig dyttes de oftere i retning av utgangsdøren.

- Antallet it-sjefer som har sluttet i jobbene sine er fordoblet i år, sier Gartners toppsjef Gene Hall.

- Og hvorfor det? Mange toppsjefer tror at it-sjefen er kostnadsfokusert og ikke kapabel til å bidra til vekst – og de trenger å bidra til vekst, sier han.

Gartner mener at selskaper som vil posisjonere seg for fremtidig vekst må forstå alle de tungt interaktive teknologiene som folk i 20-årene i dag forventer.

Halvfete it-sjefer

Dette står i kontrast til senior it-sjefer som ifølge analytiker Mark Raskino trolig er:

- Middelaldrende, sedan-kjørende, middels store sjefer fra middelklassen i midtlivskrise og med litt for mye vekt rundt midjen.

Raskino anmodet deretter baby-boomerne om å lage en plan for sin egen avgang.

- Legg en plan for hvem som skal ta over. Du trenger å finne og oppdra nye talenter. Disse talentene vil være multitalenter og vil få nye roller, sier han.

Gartner kaller nå den neste generasjonen it-folk for ”versatilists”.

Gartner-analytiker Thomas Bittman utdypet utviklingen i en annen sesjon. Han mener at det ikke bare handler om teknologi, men om kultur.

- Det handler om kulturell forandring. Selv om dette kan virke diskriminerende, finnes det en annen holdning ved forskjellige aldre, basert på hva teknologien kan gi.

- Alderen spiller ingen rolle

Gartner-analytiker Peter Hidas i Norge er skeptisk til artikkelen til vår amerikanske søsterpublikasjon. Han mener at bare de saftigste bitene er plukket ut og at saken oser av misforståelser.

- Jeg ser ikke noe forskjell på en god it-sjef og en god sjef. Alderen spiller ingen rolle så lenge vedkommende kan jobben sin. Det er rolleavklaringen som er det viktige her, sier han.

- Å fokusere på at it-sjefen skal være god på teknologi er en feilslutning, og det kan jeg ikke på noen måte gå god for, sier Hidas.

Han forteller at Gartners holdning til dette temaet er at det er den forretningsmessige og strategiske rollen som er viktig. At flere it-sjefer har sluttet i jobben sin er også situasjonen i Norge. Det er et skifte på gang, men det er ikke definert ut i fra alder, men ut i fra forretningsforståelse.

- It-sjefene har ikke den tilliten hos ledelsen som de burde ha hatt. Derfor ser ledelsen etter nye som er bedre til å bygge tillitt. Jeg tror tillit henger mye sammen med at du forstår hva virksomheten i bedriften går ut på og er i stand til å gi kreative forslag til hvordan virksomheten kan fremmes. Det er det som menes med å være mer forretningsorientert, avslutter Hidas.

Les om:

Enterprise