CHAIRMAN AND CEO: Michael Dell will become chairman and CEO of the merged company.

CHAIRMAN AND CEO: Michael Dell will become chairman and CEO of the merged company.

Rykter om gigantoppkjøp

Kjøper Dell opp hele eller deler av EMC?

Det svirrer rykter om at Dell er i samtaler med EMC om oppkjøp av hele eller deler av virksomheten til lagringskjempen. Om dette skulle bli virkelighet, snakker vi om en av de aller største oppkjøpene noen sinne i teknologibransjen. EMC har en markedsverdi på omlag 50 milliarder dollar.

Ryktet har sin opprinnelse fra en artikkel i finansavisen Wall Street Journal. I artikkelen siteres anonyme kilder, der det antydes at en avtale kan ligge på bordet om svært kort tid, eller at partene ikke kommer til enighet i det hele tatt.

Gigantenes spill

Dette er ikke første gangen det florerer salgs- eller kjøpsrykter omkring EMC. Selskapet tilbakeviser med jevne mellomrom rykter og spekulasjoner, og har i lang tid motsatt seg forsøk på å selge ut deler av selskapet. Mest kjent er kanskje fjorårets oppfordringer fra selskapets finansielle eiere om å splitte opp selskapet.

EMC består av en attraktiv portefølje. Selskapet eier 80 prosent av VMware, og dette er den mest verdifulle delen av konsernet. I tillegg eier EMC sikkerhethsselskapet RSA og sky- og utviklingsplattformen Pivotal, i tillegg til andeler i VCE.

Det er heller ikke første gangen Dell nevnes i sammenheng med EMC eller VMware. Dersom dette blir virkelighet denne gangen, kommer Dell til å bli en del av en svært liten forsamling av selskap som fokuserer på alt som finnes i datasenteret: Servere, lagring, nettverk og virtualisering. For øvrig består den klubben nå av Cisco, HP, IBM og Oracle.  

Les om:

Enterprise