Saksøker Amazon for App Store

Saksøker Amazon for App Store

Apple godtar ikke navnet på Amazons nye applikasjonsbutikk.

Apple har saksøkt Amazon over bruken av navnet App Store. Søksmålet ble fremsatt for en distriktsdomstol i California på fredag, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Apple beskylder Amazon for å krenke selskapets rettigheter til navnet, og har bedt domstolen om et rettslig pålegg som hindrer Amazon i å bruke det. I tillegg krever Apple erstatning.

Talskvinne for Amazon, Mary Osako, sier at selskapet hennes ikke kommenterer saker som er til behandling i rettsapparatet.

Apple har ikke svart på henvendelser om kommentar.

Stridens kjerne

Stridens kjerne ligger i at Amazon har brukt betegnelsen ”Appstore” på sin nye applikasjonsbutikk, men denne betegnelsen står på Apples liste over tjenestemerker. Et tjenestemerke er det samme som et varemerke, men brukes på tjenester isteden for varer.

Amazons applikasjonsbutikk skal i utgangspunktet selge applikasjoner designet for Googles Android operativsystem, som er Apples største konkurrent.

I januar i år forsøkte Microsoft å hindre Apple i å få eierskap over navnet App Store, og ba patentkontoret i USA om å se på saken.

- "App store" er et fellesbetegnende navn, som Apple ikke burde få lov til å klamre seg fast til for sin egen bruk. Konkurrenter burde stå fritt til å bruke "app store" for å beskrive sine egne netthandler og tjenestene som selges der, hevdet Microsoft i sakens anledning.

Android med rakettvekst

Apple hadde 82,7 prosent av inntektene i det globale app-markedet i fjor, ned fra 92,8 prosent året før, ifølge analyseselskapet IHS Screen Digest.

Android Market opplevde inntektsvekst på 861,5 prosent år for år i 2010, og hadde en markedsandel på 4,7 prosent ved utgangen av fjoråret.

Enterprise