Samarbeid uten tung investering

Samarbeid uten tung investering

Samarbeidsverktøy over nett trenger ikke bety store serverløsninger.

Utgangspunktet for samarbeidsløsninger er gjerne produkter fra enten IBM og Microsoft. disse to selskapenes feide om hvem som er størst og har de mest funksjonsrike produktene kan for mange virke litt underlig, når det faktisk finnes gratis epostlesere på markedet. At vi snakker om funksjonsrike meldingsbaserte samarbeidsløsninger, forsvinner fort i skepsisen til høyt tidsbruk, konsulenter, nye servere og opplæring.

Noen bedrifter vil gjøre denne satsingen. Med godt resultat. Noen virksomheter kan med et åpent sinn ta i bruk andre metoder for å få ut mer samarbeidsånd blant medarbeiderne.

Det er ofte lurt å starte med verktøy for et konkret samarbeidsbehov alene. Og det skal ikke mye aktivitet til på nettsamfunnet Facebook for å finne virksomheter som styrer samarbeid, kommunikasjon og aktiviteter med kunder og interesserte via Facebook-plattformen. Medie- og kommunikasjonsbransjen bruker Twitter for å utveksle informasjon og diskutere gjennom dagene. Norske Mamut har en egen samarbeidsplattform med innebygde sikkerhetsverktøy, som er gratis for privatpersoner og småbedrifter.

Halvparten av Norges befolkning har en Live- eller Hotmail-konto, og 1,7 millioner bruker direktemeldinger jevnlig. Her laster Microsoft skuta fullere fra versjon til versjon med delings- og samarbeidsfunksjoner. Og selv om det finnes bedriftsrettede versjoner av denne samarbeidsprogramvaren, regner man med at rundt 700.000 nordmenn bruker konsumentversjonen Live Messenger i jobbsammenheng.

- Neste versjon vil gjøre det enklere å dele store bilder, bedre video/tale og integrasjon med epost, fortalte Thomas Elvestad, markedsansvarlig for Live Messenger i Microsoft Norge i en demonstrasjon før sommeren.

Twitter-inspirasjonen

I konsulentselskapet Epinova bruker de samarbeidsverktøy som følger behovene for god kundebehandling. De bruker blant annet Yammer som intern meldingstjeneste.

- Det fungerer som Twitter, uten begrensinger for lengde på teksten. Det er også sikkert mot innsyn, siden meldingene i systemet kun går til dem med en verifisert epostkonto under samme domene, forteller Ralf Jørgensen.

Han er prosjektleder i Epinova.

Yammer brukes til å sende meldinger til alle i nettverket ut fra en-til-mange-/mange-til-mange-prinsippene. I praksis brukes det til å gi meldinger om møter, dele lenker og spørre andre i nettverket om tips og praksis.

- Applikasjonen oppdateres enten via web, eller via egne klienter til pc-er, smart-telefoner og mobiltelefoner, eller som innpluggingsmodul i Firefox. Klienten er en typisk rikere klient med mer funksjonalitet enn enkle Twitter, sier Jørgensen.

Epinova bruker også verktøy som Live Messenger, GoToMeeting og har Sharepoint som dokumentarkiv. Interne regler sikrer at informasjon som er viktig for dokumentasjon blir logget og lagret. Yammer støtter i likhet med Twitter RSS for oppsamling og eventuell logging av informasjon. Mer eller mindre uskrevne regler sørger for at hver samarbeidsapplikasjon brukes til sitt formål.

Skjult nyttevekst

Virtualiseringsveteranen Citrix har også en samarbeidsløsning på lur. Som en del av sine Online Services tilbyr de løsninger som integreres med direktemeldingstjenesten Live Messenger. En tilleggsknapp i Messenger-klienten gir tilgang til møtetjenester med tavle, dokumentdeling, video og pratekanaler. Egne varianter gir fjernstyring av pc-er for brukerstøtte, web-konferanser/presentasjoner og en helt ny funksjon for å drive opplæring til mange brukere over over nett.

- Vi har tilbudet på engelsk i Norge. Men vi satser i Europa, med språktilpasset versjon for Tyskland og Frankrike. Foreløpig har den sterkeste satsingen vært i USA, forteller Citrix-sjef i Norge, James Dudek.

Foreløpig er dette ikke tjenester som Citrix i Norge markedsfører sterkt, men partnere og enkelte kunder tar tjenestene i bruk av eget initiativ. Som nett-tjeneste støttes og kjøpes dette av Citrix direkte.

- Om vi satser sterkere i Norge, vil vi gjøre det fordi det er enkelt å ta i bruk, det er har lav brukerterskel og lave kostnader. Vi tror at om et slikt produkt ikke er enkel i bruk, så vil det dø ut, poengterer Dudek.

Han forteller at trofaste kunder i USA spesielt liker at det er en tjeneste med faste, forutsigbare kostnader som ikke vokser med økt aktivitet av en kunde. Derfor blir sparte møtekostnader og reisekostnader enkelt å beregne.

Les om:

Enterprise