Samarbeider om fakturatjeneste

Samarbeider om fakturatjeneste

Itera Networks samarbeider med Itella og Compello for å kverke papirmølla.

Itera Networks har inngått et samarbeid med Itella Information og Compello Software for å levere elektronisk fakturaflyt som en tjeneste, eller software-as-a-service (SaaS).

Samarbeidspartnerne peker på analyser som viser at kostnader ved å pakke ut, fordele, godkjenne og ikke minst følge opp en papirfaktura koster mellom 100 og 300 kroner per faktura avhengig av hvilken bransje det er snakk om. De mener mange bedrifter ønsker å automatisere disse prosessene, men at mange opplever at installasjons- og driftskostnadene er høyere enn nytten.

De tre selskapene har derfor gått sammen om å utvikle Compello Express Live, en løsning for å håndtere inngående faktura elektronisk. Denne type løsninger har tidligere vært kostbare på grunn av høye investerings- og driftskostnader. Løsningene er ofte installert hos kunden, noe som krever relativt høy driftskompetanse. Løsningen er basert på Microsoft Silverlight 3, noe som åpner for at også Mac-brukere kan benytte seg av Compello Express Live.

I en pressemelding sier Gustav Line, administrerende direktør i Compello Software at den nye løsningen kan bidra til å gjøre bedrifter vesentlig mer effektive etableringskostnader.

- I generasjoner har vi mottatt faktura med posten og sendt disse rundt med internpost. Compello Express Live fra Itera Networks vil være med på å fjerne denne unødvendige postgangen. Nå trenger ikke arbeidstagere lenger forholde seg til en papirfaktura. Det sparer tid, penger og miljø. Samtidig gir elektronisk fakturaflyt organisasjoner bedre finansiell kontroll, sier han.

Enterprise