Samarbeids-verktøy fra Novell

Samarbeids-verktøy fra Novell

Nye applikasjoner for it-støttet samarbeid skal effektivisere produktiviteten

Neste generasjon med samarbeidsverktøy fra Novell er klar i en pakke som skal gjøre det enkelt å starte med nye samarbeidsformer i virksomheten.

Novell Teaming Starter Pack inneholder 20 brukerlisenser, og kommer som en enkel installasjon med startveiviser og video.

Hensikten er at det skal bli enklere for grupper å arbeide sammen uavhengig av lokasjon.

Det er mulig å utvikle spesialtilpassede applikasjoner slik at verktøyene passer til hver enkelt bedrift, loves det i en pressemelding fra selskapet.

Pakken inneholder verktøy som er kjent fra sosiale nettverk, men klar for arbeidslivet.

Blogging, wiki-er, diskusjonsforum, kunnskapssøk og –deling og sanntidssamarbeid er støttet rett ut av pakken, som er gratis.

Mer informasjon finnes på www.novell.com/teaming/starterpack.

Les om:

Enterprise