SAP skal forenkle strevet

SAP skal forenkle strevet

Innsyn, effektivitet og fleksibilitet er stikkordene for SAPs strategi for å realisere sine kunders fremtidige utfordringer.

BERLIN: Målet er å utnytte koordinerte nettverk i kombinasjon med samarbeidende nettverk.

- For å få til samarbeidende nettverk må vi benytte SOA. Vi har samlet beste praksis de siste 20 årene, sier Henning Kagermann, sidestilt administrerende direktør i SAP.

Tiltroen til tjenesteorientert arkitektur, SOA Service Oriented Architecture er stor. Denne formen for sammenkobling mellom it-systemer vil mer og mer bli benyttet i de koordinerte nettverkene som består av kjeden fra leverandører via produsent og distributører til kundene.

Sammenkoblingen skal også benyttes i de samarbeidende nettverkene som dannes for å tilfredsstille en oppgave raskt og effektivt. Et slikt nettverk omfatter representanter for alle parter i verdikjeden som jobber sammen.

Da gjelder det å ha smidige programvaremoduler som ka hektes sammen uten for mye analyse design, programmering og testing.

Tilfredsstille

Som verdens største leverandør av forretningsprogramvare jobber SAP intenst for å tilfredstille behovene for sine kunder som omfatter noen av verdens mest kjente industrikonsern.

Ifølge SAP benytter 75 prosent av de 1000 største virksomhetene i verden SAPs forretningsapplikasjoner.

I 2007 kom omsetningen på 10,25 milliarder euro (85 milliarder kroner). Det var en økning på ni prosent fra året før.

Bruttoresultatet gikk ned, men det skyldes kostnader ved oppkjøpet av forretningsanalysespesialisten Business Objects og større utviklingskostnader i forbindelse med neste generasjons forretningssystem Business Bydesign.

De første kundene på Business Bydesign har lite å fortelle annet enn at de er takknemlige for all den hjelpen SAP har stilt opp med for å hjelpe dem å realisere sine behov.

Beste praksis har SAP samlet for å tilpasse sitt omfattende forretningssystem SAP Business Suite til forskjellige industrisegmenter.

- Vi er ledende i 20 av 24 industrisegmenter. Vi jobber for å bli ledende i resten også, sier Léo Apotheker, sidestilt administrerende direktør.

Det er verdikjeden mellom alle partnerne for produsere et produkt eller en tjeneste som mer og mer opptar SAP. Det grunnleggende forretningssystemet, ERP, Enterprise Resource Planning, med logistikk, økonomi og lønn har mindre interesse som et frittstående produkt for de største kundene.

Stort fokus

For de mellomstore og de små har det grunnleggende forretningssystemet stort fokus i SAP. De mellomstore tilbys Business All-in-One som er en mindre omfattende utgave av det store systemet Business Suite versjon 6.

- Vi besluttet for flere år siden å tilby SAPs løsninger til alle industrier og alle størrelser bedrifter. Derfor har vi kjøpt det israelske systemet B1 for å ha noe til de minste kundene, forklarer Henrik Rasmussen, nordisk direktør i SAP.

Det er for Business All-in-One at SAP har opparbeidet et sett med kvalifiserte partnere i Norge som eksempelvis Pearl Consulting. Det gjelder også det minste Business 1.

- Business All-in-One er et startgrunnlag fordi løsningen er prekonfigurert og tilpasset forskjellige bransjer. Kundens endelige løsning vil være avhengig av behovene, sier Bo Hjort Christensen, studierektor på BI og ledende fagmann på forretningssystemer.

Derfor har en rekke norske konsulentselskaper gjort det godt ved å tilpasse et forretningssystem til en kunde basert på SAPs alternativer.

- Den minste løsningen er god, men fokus i det norske markedet er først og fremst på All-in-One. Vi installerer rundt seks Business 1 i kvartalet, sier Tom Olberg, norsk sjef for små og mellomstore kunder i SAP.

Gjøre om behov

- Med SOA vil vi kunne levere hva kundene krever i fremtiden. SOA som nå brukes mer og mer, løser behovet for effektivitet og fleksibilitet, hevder Henning Kagermann.

Innsyn, det vil si forståelse for virksomhetsbehovene, er fortsatt en utfordring i forbindelse med å utnytte de samarbeidende nettverkene. Utfordringen blir å lukke gapet mellom strategi og forretningsrutiner.

- Gapet betegner vi for Business Process Optimization. Vi skal gjøre om behov til programvare uten fysisk å måtte skrive kode, fremhever Henning Kagermann.

Evnen til å komme med nye tilbud til kunder krever rask omforming fra en verdikjede på forretningsnivå til programvare som tilfredsstiller behovene.

Fra forretning til kode

For avhjelpe gapet mellom forretning og kode har SAP utviklet programvare som er en del av applikasjonstjenestene Netweaver. Programvaren er en modelleringsfunksjon som kan løse noen problemstillinger, men ikke en fullstendig saksgang for en forretningsprosess.

Omformingen fra en saksgang for en forretningsprosess til en tilsvarende rutine med sammenkoblete programvaremoduler er en av de store utfordringene.

Tyske IDS Scheer har utviklet Aris, programvare for å modellere og beskrive forretningsprosesser, men fortsatt er det et gap selv om SAP selv har benyttet dette verktøyet.

Oracle hevder å ha nødvendig funksjonalitet for å gjøre om en forretningsprosess i Aris til en løsning basert på SOA med eksisterende og nyskrevne programvaremoduler.

Utfordringen til SAP og it-industrien er den interne sjargongen. Tekniske begrep og ny funksjonalitet beskrives med tre bokstaver. Det skaper veldig stor avstand for ledere av forretningsfunksjoner. Å sette seg inn i hva et begrep som SOA betyr, er ikke enkelt.

- Vi må bort fra tre-bokstavers forkortelser og begynne å snakke om forretningsfunksjoner, påpeker Henning Kagermann.

Det vil mest bli en drøm, men ideen er god. Forutsetningen er å kunne forklare hva et kundeoppfølgingssystem, CRM, gjør for en prosess som jobber for å tilfredsstille en kundehenvendelse.

Les om:

Enterprise