SAS Institute utvider i Norden

SAS Institute utvider i Norden

SAS Institute slår sammen Norden og Baltikum til en regional organisasjon og skal ansette 50 nye ansatte.

SAS Institute har besluttet å samle virksomhetene i de nordiske landene og Baltikum til en regional organisasjon.

Selskapet spesialiserer seg på konsulenttjenester innen Business Intelligence og analyse. Målet med omorganiseringen skal være å møte veksten på markedet og gjøre SAS Institute i stand til å konkurrere om større og mer kompetansekrevende oppdrag.

- Stadig flere virksomheter ser hvordan de kan forbedre og fornye seg gjennom å ta i bruk avanserte analyseløsninger, og prosjektene vokser også i størrelse, kompleksitet og på tvers av landegrensene, sier Regional Director Bent Sørensen, som har fått ansvaret for å lede hele regionen, i en pressemelding.

- Når vi nå samles i én region, kan vi tilby våre kunder tilgang til en fleksibel regional kompetansebase ut fra syv ulike lokalkontor. At vi er til stede både lokalt og i regionale team styrker vår leveransekraft og fagkompetanse, sier han.

Den nye organisasjonen vil bestå av tre regionale "centers of excellence" i Norden og Baltikum. Disse skal samle spesialister innen risikostyring, kundeverdi og styring av it på tvers av landegrensene.

Selskapet skal også rekruttere rundt 50 nye personer til den nordeuropeiske virksomheten.

SAS Institute har i dag 567 medarbeidere i regionen og omsatte i 2010 for 150 millioner euro.

Les om:

Enterprise