Seks steg til BPM

Seks steg til BPM

Analysebyrået Gartner anbefaler bedrifter å automatisere sine forretningsprosesser. Her er seks steg på veien til BPM.

CANNES: Gartner råder bedrifter til å øke sin produktivitet og effektivitet ved å automatisere virksomhetens prosesser, gjerne kalt Business Process Management (BPM). Mange bedrifter har et prosessperspektiv, men bruker ikke de siste metodene, teknikkene og verktøyene for å utnytte prosessorientering fullt ut.

- Man har kanskje inntrykk av at alle driver med BPM så lenge de forbedrer forretningsprosessene, men det er ikke tilfelle. Man må endre både organisasjonsmodell, bedriftskultur og ytelse, forklarte Gartner-analytiker Janelle Hill under Itxpo i Cannes.

Automatiserte forretningsprosesser skal gi kostnadsbesparelser som er enkle å gjenta og videreformidle i resten av organisasjonen. Gartner har målfestet seks punkter som kan ta bedriften din til topps.

0. Erkjenne ineffektivitet. Lengre har ikke Gartner selv kommet, røpet Hill under foredraget. Virksomheten har identifisert hva de er misfornøyde med, men ikke kommet særlig lengre enn til en statusrapport.

1. Prosessorientering. Identifisere hvilke prosesser du vil endre på. Samtidig må man identifisere prosesseiere og motivere disse til endring.

2. Kontroll og automatisering. Bedriften må utarbeide retningslinjer og metodikk for hvordan man skal kontrollere og automatisere arbeidet innad i hver prosess.

3. Håndtere flere prosesser. Neste steg er å håndtere automatisering mellom flere prosesser. Samtidig bør man strømlinjeforme prosessene med markedsstrategien. På sikt vil dette omfatte hele bedriften.

4. Verdifastsettelse. Nå har man nådd et høyt nivå av BPM. Verdifastsettelsen av bedriften avhenger av prosessutførelsen. Måldrevne prosesser driver virksomheten.

5. Dynamisk forretningsstruktur. Bedriften er i stand til å endre prosessene raskt for å tilpasse seg et marked i stadig endring.

De seks stegene kan man benytte seg av både på prosjekt- og bedriftsnivå. Man trenger heller ikke klatre helt til topps for å utnytte potensialet i sin bedrift maksimalt.

- Enkelte kan nå den optimale ressursutnyttelsen allerede på steg tre. Man finner selv ut når man ikke lengre får like stor avkastning på sine investeringer, sa Hill.

LES IDG WHITEPAPER: BPM and Business Process Management

Investeringer i BPM krever imidlertid ikke beløp i stor størrelsesorden. Det viktigste er å utnevne en prosjektleder som er kan ta hånd om både forretningssiden og detaljene i arbeid, gjerne en som selv vil tjene på prosessendringer i sin avdeling. Dessuten trenger man prosjektmedlemmer som kan avse tid noen timer i uka, og som er motiverte til endring.

- Man bør dessuten ikke velge verktøy for tidlig, andres programpakker er ikke nødvendigvis egnet til dine mål. Bedriften kan selv utvikle sine egne metoder når den er moden, anbefaler Hill.

Enterprise