Seks tankekors om hjemmekontor

Seks tankekors om hjemmekontor

It-sjefen bør tenke seg godt om før de ansatte får arbeide hjemmefra.

Det finnes mange argumenter for å jobbe hjemmefra. Ikke bare sparer du bensin, du sparer også miljøet for co2-utslipp og ikke minst plass på kontoret. Det kan også fungere som et argument for folk som blir tilbudt jobb – vilje til fleksibilitet er ingen uting.

Men noen tunge it-bedrifter, som både Intel og Hewlett-Packard Co., har erfart at fjernarbeid fikk negativ innvirkning på både produktivitets- og samarbeidsfronten.

Derfor, her er noen spørsmål som Computerworld.com mener it-sjefen bør stille før de ansatte skal få jobbe hjemmefra:

1. Er det lurt å iverksette fjernarbeid på fulltid?

Noen typer it-jobber vil aldri være aktuelle, enten fordi de ansatte er avhengig av å være fysisk til stede, eller fordi arbeidets art er basert på kommunikasjon, interaksjon og samarbeid. Andre ganger er det mer klart at det kan gå an. Men det betyr ikke nødvendigvis at det bør gjøres på heltid. Enkelte eksperter mener fjernarbeid fungerer best hvis det kun finner sted en til to dager i uka, mye på grunn av informasjonsflyt.

2. Hvordan skal arbeidets fremgang defineres og måles?

For oppgaveorienterte arbeidstyper, er det lett å måle fremgang ut fra hva som blir produsert. Men folk bruker forskjellig tid på jobben. Noen bruker få timer på det andre bruker mange timer på. Betaler du dine ansatte for timer, for hva de produserer, eller for begge? Du bør bestemme hvorvidt du vil at dine ansatte i løpet av arbeidsdagen skal produsere en viss mengde, eller være tilgjengelig på hjemmekontoret og arbeide i et visst tidsrom.

3. Vil det gå utover kreativiteten?

Får du samme kreative resultat med de ansatte arbeidende hjemmefra som om de arbeidet på kontor? Eller vil du måle arbeidsresultatet i kvalitet fremfor kreativitet? Alt er avhengig av typen arbeid. Du bør avtale med dine ansatte hva som forventes, og i tillegg bli enige om at fjernarbeidsavtalen kan trekkes tilbake om målene ikke nås.

4. Hvordan vil fjernarbeid påvirke samarbeid?

Noen personer er sentrale for en bedrifts miljø. Bedriften kan miste en brikke i arbeidsmiljøet om denne personen plutselig kun jobber hjemmefra, mener enkelte. I tillegg er det et spørsmål om kommunikasjon og dialog i samarbeidssituasjoner.

5. Hva med de ansatte som blir igjen på kontoret?

Studier fra Lally School of Managment & Technology fra tidligere i år viser at jo flere som får jobbe hjemme, jo flere av de gjenværende ansatte på kontoret mister motivasjonen. Både av rent sosiale, men også av praktiske årsaker. For eksempel må de som blir igjen på kontoret justere sine timeplaner etter når de som fjernarbeider kan ta turen innom. I tillegg kan det fort bli slik at de som sitter på kontoret blir avbrutt av forefallende oppgaver fordi de som jobber hjemmefra er vanskeligere å forstyrre med slike forespørsler.

6. Har du en strategi hvis du ombestemmer deg?

Enkelte eksperter i fjernarbeid setter tidsfrist på fjernarbeidsavtaler, slik at ingen antar at hjemmekontoret vil vare evig. Plutselig kan det dukke opp en ny avdelingsleder som foretrekker å ha de ansatte på kontoret, eller kanskje dukker det opp et samarbeidsprosjekt der det viser seg nødvendig.

Les hele lista til Amerikanske Computerworld her

Enterprise